Informasjon

Paranoid psykose

Forekomst

Tilstanden er sjelden og antall nye tilfeller angis til en til tre per 100.000 innbyggere per år. Antall tilfeller i befolkningen på et gitt tidspunkt er i følge amerikanske tall cirka 0,03 prosent. Siden personer med paranoide lidelser sjelden søker hjelp, kan forekomsten være høyere.

Tilstanden ses hyppigst hos middelaldrende og eldre personer. Paranoia synes å forekomme litt hyppigere blant kvinner.

Forrige side Neste side