Informasjon

Paranoid psykose

Undertyper

Det beskrives ulike undertyper av paranoid psykose:

 • Erotomaniske type
  • Det sentrale tema er at en annen person, ofte av høyere status, er forelsket i pasienten. Pasienten kan forsøke å kontakte personen som vrangforestillingen er knyttet til, gjennom å ringe, sende brev og gaver, eller besøke vedkommende.
 • Grandiose type
  • Pasienten tror at han eller hun har et stort og uoppdaget talent, har gjort viktige oppdagelser, har et spesielt forhold til en prominent person, eller har spesiell religiøs innsikt.
 • Sjalusi type
  • Hovedinnholdet i vrangforestillingen er at pasientens ektefelle eller kjæreste er utro. Tilstanden kan noen ganger føre til heftige anklager og noen ganger fysiske angrep.
 • Forfølgelses type
  • Pasienten tror at han eller hun blir forfulgt og skal skades. Beskrivelsen kan virke troverdig og umiddelbart fatter man kanskje ikke at personen er forvirret.
 • Somatisk type
  • Vrangforestillingen er knyttet til kroppsfunksjoner og sensasjoner; f.eks. at en er infestert med insekter eller parasitter, at det lukter av vedkommende, at deler av kroppen ikke fungerer, at deler av kroppen er misdannet eller stygg. Pasienten er overbevist om at noe er galt og vil ikke som hypokonderen innse at frykten for en sykdom er grunnløs.
 • Blandet type
  • Det kan foreligge flere typer vrangforestillinger samtidig.
 • Uspesifikk type
  • Eksempelvis Capgras syndrom, hvor personen er overbevist om at en annen har forkledd seg som et nært familiemedlem. Eller Cotards syndrom hvor personen er overbevist om å være død
  • Begge er sjeldne og viser seg oftest å være tegn på schizofreni, organisk lidelse eller svær depresjon
Forrige side Neste side