Informasjon

Angst

Angst kan være normale reaksjoner på opplevelser som oppleves som truende. Sykelig angst er når angsten er overdreven og urimelig. Typiske symptomer på angst er skjelving, svetting, hjertebank, brystsmerter, svimmelhet og pustevansker.

Hva er angst?

Det er viktig å skille mellom vanlig angst og sykelig angst. Frykt, redsel og angst kan være normale reaksjoner på ytre og indre hendelser som oppleves som truende eller farlige. Ved siden av den psykiske angstopplevelsen fører slike hendelser til at deler av det selvstyrte (autonome) nervesystemet reagerer og kan utløse en lang rekke kroppslige symptomer som hjertebank, svetting, svimmelhet, mageplager samt andre.

Sykelig angst er preget av at angstsymptomene utløses lettere enn vanlig, og det er ofte tydelig at angsten er overdreven og urimelig. Skjelving, svette, hjertebank, brystsmerter, svimmelhet, pustevansker er typisk. Dessuten en frykt for at man er i ferd med å bli gal eller dø, eller at man skal få nye anfall. Angst er en utbredt lidelse, og i norsk allmennpraksis registreres angst så ofte som i tre til fem prosent av pasientkontaktene. Man regner med at minst hver tiende kvinne eller mann rammes en gang i livet av en sykelig angsttilstand.

Angsttyper

Det finnes flere angsttyper:

  • Panikkangst er anfall med følelse av intens frykt eller ubehag. De oppstår helt uventet, og er ikke relatert til noen typisk situasjon.
  • Fobier preges av at man opplever angst i spesifikke situasjoner, og at man unngår disse situasjonene for å redusere angsten. Fobiene er for spesifikke og klart avgrensede fenomener - reagerer på ulike dyr, edderkopper, høyder, trange rom, blod, og sosiale situasjoner.
  • Generalisert angstlidelse er til stede hele tiden, uavhengig av situasjon. Det er vanlig at pasienten føler seg anspent og nervøs.
  • Sosial angst er kronisk og åpenbart urimelig angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor en møter andre mennesker eller der vedkommende skal prestere noe.
  • Hypokondri er en overdreven helseangst eller sykdomsangst med vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende medisinske tilstander.
  • Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) har utgangspunkt i en bestemt svært opprivende hendelse som for eksempel en naturkatastrofe eller en voldtekt eller en ulykke. Etter denne hendelsen gjenopplever man den skremmende hendelsen, enten i drømme eller i våken tilstand. Man vil unngå ting eller situasjoner som minner om hendelsen.

Depresjon, stoff- og alkoholmisbruk samt schizofreni kan også føre til angst.

Neste side