Informasjon

Angst

Temaside om Korona

Årsak

Det går ikke an å sette fingeren på én enkelt ting som forårsaker angst, og de årsakene man vet om varierer en del avhengig av hvilken type angst en har. Sentralt er det likevel at pasienten begynner  å tenke på en lite hensiktsmessig måte, og ufarlige kroppsfornemmelser tolkes som farlige. Unngåelsesatferd for den man er engstelig for vil styrke angsten (om vi unngår det vi er uforholdsmessig redd for, vil vi ikke få erfaring med at det er ufarlig). Man vet også at det forekommer forstyrrelser i såkalte signalstoffer i hjernen. Medikamenter som endrer mengden av disse signalstoffene kan lindre angst, i alle fall midlertidig.

Fobier kan oppstå hos mennesker som har opplevd noe ubehagelig i en bestemt sammenheng. Bare det å bli utsatt for den samme situasjonen en gang til (for eksempel å føle seg innesperret i et trangt rom), er nok til å utløse angst.

Skulle en fra barndommen av ha blitt hardt straffet for å ha bestemte følelser, vil man i voksen alder kunne oppleve angst i forbindelse med at lignende følelser eller drifter trenger seg på.

Forrige side Neste side