Informasjon

Angst

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingens hensikt er at du skal få kontroll over angsten ved å lære deg teknikker som demper angsten.

Medikamenter av typen benzodiazepiner (kjent som blant annet Valium® og Vival®), er i dag kun aktuelle unntaksvis for generell angst, og i noen spesielle tilfeller av alvorlig panikkangst. De er svært vanedannende, og avhengigheten kan bli et større problem enn angsten.

Betablokker (hjerte-kar medisin som roer ned hjertet) kan ha effekt for personer som er plaget av "lampefeber" (talere, musikere, lærere). Antidepressiva kan ha en god effekt på angst, men gir ikke samme langvarige bedring som det å bli bevisst ens eget uheldige tanke- og handlingsmønster vedrørende angsten.

Samtalebehandling med generell informasjon om tilstanden er nyttig for mange. Forskjellige former for psykoterapi har god effekt mot angsttilstander, blant annet kognitiv atferdsterapi. Slik atferdsbehandling går ut på å avdekke uhensiktsmessige tankemønstre og endre disse. For eksempel kan en bli bevisstgjort om angstreaksjoner som kommer så snart en kjenner helt ufarlige kroppslige symptomer. Eksponeringsbehandling ved fobier går ut på gradvis å utsette pasienten for det han eller hun er redd for. På denne måten vil den ubegrunnede frykten for det aktuelle objektet etter hvert avta og kunne forsvinne helt.

Selvhjelpskurs med kognitiv atferdsterapi formidlet over internett kan ha god effekt, og for noen være like effektivt som samtalebehandling med en terapeut. Kfr. informasjon om selvhjelpskurs. Fritt tilgjengelige kurs finner du her på NHI.NO

Forrige side Neste side