Informasjon

Angst

Temaside om Korona

Prognose

Spesifikke fobier kan ha god prognose ved behandling. De øvrige fobiene har oftest et kronisk og tilbakevendende preg. Generalisert angst og panikkangst har for noen kronisk og svingende forløp. Posttraumatisk stresslidelse bedres ofte over tid.

Forrige side Neste side