Informasjon

Spesifikk fobisk angst

Fobi, eller fobisk angst, er når man opplever en sterk redsel knyttet til for eksempel bestemte situasjoner, spesielle gjenstander. Det finnes mange ulike fobier, deriblant agorafobi (plassangst), klaustrofobi (angst for lukkede rom) og edderkoppfobi.

Hva er fobisk angst ?

Fobier eller fobisk angst går ut på at man føler en sterk redsel når man møter på en spesiell gjenstand, må utføre en spesiell aktivitet eller kommer i en bestemt situasjon; uten at denne konfrontasjonen representerer noen virkelig fare. Slik angst kan hos mange fremkalles bare ved tanken på det som utløser den, og man gjør hva som helst for unngå den utløsende faktoren

Ulike fobier

Agorafobi, eller plassangst, er angst for å gå ut eller være på spesielle plasser som for eksempel store åpne plasser. Dette er egentlig en angst for å være på plasser som det er vanskelig å rømme fra. 

Sosial fobi kjennetegnes ved at pasientene har angst for å stå frem og bli sett av andre. De frykter å bli ydmyket, latterliggjort eller dumme seg ut i andres nærvær. Særlig uttalt i situasjoner hvor mange mennesker er samlet, for eksempel i kantinen, på forelesninger, i trange rom. 

Spesifikke fobier:

  • Dyr (zoofobi) - eksempelvis edderkopp, slanger, mus, hunder
  • Naturlig miljø - eksempelvis høyder (akrofobi), vann (hydrofobi), uvær
  • Plasser/steder - eksempelvis fly (aviofobi), trange rom (klaustrofobi), tunneller, broer, ikke klare å komme seg av offentlig transport raskt nok
  • Blodinjeksjoner - skader, eksempelvis blodprøve, operasjon
  • Klaustrofobi - angst for innestengte/lukkede rom, som for eksempel heiser
  • Øvrige - eksempelvis brekninger, sette noe i halsen, late vannet med andre tilstede ("sjenert blære"), sykdom, tannlege

Spesifikk fobi er det vanligste angstsyndromet, og hverken agorafobi eller sosial fobi hører hjemme blant disse - dette er angst som kun utvikler seg i forbindelse med spesifikke objekter, personer eller situasjoner. De fleste innser selv at angstreaksjonen er ute av proporsjon med virkeligheten, men klarer ikke styre angsten.

I et hvilket som helst år vil 10-15 prosent av befolkningen ha spesifikke fobier, og i løpet av livet vil nesten tre ganger så mange utvikle en eller annen fobi. Forekomsten av fobiske lidelser er høyere hos kvinner. Fobier debuterer ofte i alderen 7-10 år, men det kan gå mange år fra dette til problemet vedkjennes.

Neste side