Informasjon

Spesifikk fobisk angst

Ved fobisk angst opplever man en sterk redsel knyttet til for eksempel bestemte situasjoner, spesielle gjenstander, eller dersom man må utføre en spesiell aktivitet.

En ganske vanlig fobi er angst mot edderkopper.

Hopp til innhold

Hva er fobisk angst ?

Fobier eller fobisk angst går ut på at man føler en sterk redsel når man møter på en spesiell gjenstand, må utføre en spesiell aktivitet eller kommer i en bestemt situasjon. Uten at denne konfrontasjonen representerer noen virkelig fare. Slik angst kan hos mange fremkalles bare ved tanken på det som utløser den, og man gjør hva som helst for unngå den utløsende faktoren

Ulike fobier

Spesifikke fobier kan inndeles i fem undergrupper utifra fryktens fokus:

  • Dyr (zoofobi) - eksempelvis edderkopp, slanger, mus, hunder
  • Naturlig miljø - eksempelvis høyder (akrofobi), vann (hydrofobi), uvær
  • Plasser/steder - eksempelvis fly (aviofobi), trange rom (klaustrofobi), tunneller, broer, ikke klare å komme seg av offentlig transport raskt nok
  • Blodinjeksjoner - skader, eksempelvis blodprøve, operasjon
  • Øvrige - eksempelvis brekninger, sette noe i halsen, sykdom, tannlege

Spesifikk fobi er det vanligste angstsyndromet. I løpet av livet vil 12-15% av befolkningen ha spesifikke fobier. I en undersøkelse fant man at agorafobier (redsel for åpne plasser) utgjør 5,6%, sosial fobi 2,7% og spesifikke fobier 4,6%. I løpet av livet vil 20-30% utvikle en eller annen fobi. Forekomsten av fobiske lidelser er høyere hos kvinner og de debuterer ofte i alderen 12-16 år.