Informasjon

Spesifikk fobisk angst

Temaside om Korona

Årsak

Man kan sjelden peke på en bestemt årsak til at man utvikler fobier, og vanligvis dreier det seg om så vel biologiske forhold, adferdsmessige forhold og forhold som har med arv og oppvekstmiljø å gjøre. Traumer i barndom og oppvekst kan ha betydning. Risikoen for å utvikle en spesifikk fobi øker om fobier forekommer i slekten.

Fobier har tradisjonelt blitt sett på som en innlært redsel der individet har vært utsatt for sterke negative opplevelser i forbindelse med det fobiske objektet/situasjonen. Denne forklaringen synes dog ikke tilstrekkelig, da mange mennesker ikke kan identifisere noen utløsende hendelse. Manglende støtte og empati etter en opplevd truende situasjon kan også øke sjansen for utvikling av fobisk angst.

«Forberedt læring» betyr at en kan utvikle en fobi for de typiske objekt plutselig, med bare en presentasjon av stimulus. De fleste pasienter (70-80 prosent) vil kunne henvise til en eller flere slike erfaringer av det fobiske stimulus, relatert til utvikling av fobien.

Forrige side Neste side