Informasjon

Spesifikk fobisk angst

Temaside om Korona

Diagnosen

En grundig samtale med pasienten vil avdekke situasjonen(e) som utløser angsten, og hvordan det oppleves for pasienten. Det kan være nyttig å observere pasienten mens det fobiske anfallet utløses og pågår, men det er sjelden nødvendig. Ytterligere undersøkelser eller prøver er unødvendige.

Forrige side Neste side