Informasjon

Spesifikk fobisk angst

Temaside om Korona

Behandling

Hensikten med behandlingen er å redusere den fobiske angsten og å redusere pasientens tendens til unnvikelse. Spesifikk fobi skal behandles med eksponeringsterapi, medikamentell behandling har minimal - om noen - effekt. Spesielt bør man ikke bruke benzodiazepiner. Disse er ikke bare uten effekt, de kan også gi avhengighet og redusere effekten av effektive behandlingstiltak. 

Eksponeringsterapi, eventuelt understøttet av kognitiv atferdsterapi, er den mest effektive behandlingsformen ved fobier. Hensikten med denne terapien er å få pasienten til å gå inn i de fobiske situasjonene og gradvis overbevise seg selv om at det ikke er så ille som man hadde trodd, og angsten kan avlæres. Det er ikke nok å fortelle seg selv dette, kroppen må også lære det gjennom å utsettes for de situasjonene man frykter, for så å erfare at de ikke medførte noen fare. Erfaring er vår beste lærer!

Desensibilisering eller eksponeringsterapi retter seg mot å endre din reaksjon på objektet eller situasjonen som du frykter. En skånsom tilnærming med sakte, gradvis og gjentatt eksponering mot årsaken til din fobi kan hjelpe deg overvinne angsten. For eksempel, hvis du er redd for å fly, så vil behandlingen bygges opp fra først å bare tenke på å fly, til bilder av fly, til å dra til en flyplass, til å sitte i et fly og til slutt å fly. Behandlingstiden kan ofte være meget kort, de fleste fobier lar seg overvinne i løpet av tre til ti sesjoner på 30-45 minutter. Utfordringene for deg som pasient skal aldri blir ubehagelig store, de skal komme i etapper som oppleves som trygge.

For pasienten er det viktig å være klar over hvordan kroppen reagerer på akutt frykt, dette er ubehagelig og er noe alle ønsker å unngå. Det er koppen sitt eget alarmsystem som utløser krisehormonene som skilles ut i blodet, og som så forårsaker de ulike symptomene og tegnene. Angsten er ment som et varslingssystem som skal advare oss mot noe som er farlig. Ved fobisk angst kommer denne reaksjonen som følge av noe de fleste egentlig innser at er ufarlig - men opplevelsen - faresignalene er de samme. Selv om det føles veldig ubehagelig med angst er det viktig å være klar over at reaksjonen i seg selv ikke er farlig.

Oppsummert kan man si at fobisk angst er en reell stressituasjon, men uforholdsmessig - den kommer uten den farefulle situasjonen angsten egentlig er ment å beskytte oss mot. 

For at eksponeringsterapi skal fungere er det viktig at pasienten aldri utsettes for store utfordringer. Utfordringer skal begynne i det små, og ettersom de overvinnes blir trinnet opp til neste nivå ikke like skremmende som først antatt. Det er pasienten som styrer tempoet - går man for fort frem og utløser betydelig angst, vil ikke behandlingen fungere som ønsket. Eksponeringsterapi fungerer bra for de fleste,  inntil 85 prosent blir bra eller mye bedre etter slik behandling.  

Selvhjelpskurs

De senere årene er det kommet dataprogrammer som kan anvendes i behandlingen av fobier. Studier viser at også slik behandling har god effekt.

Se informasjon om nettbaserte selvhjelpskurs. Fritt tilgjenglige nettkurs finner du på NHI.NO

Forrige side Neste side