Informasjon

Årsaker til generalisert angstlidelse

Årsaker til at angst oppstår er ikke helt klare, men det er en rekke faktorer som kan øke risikoen for å utvikle angst, deriblant uheldige hendelser i barndommen, stress og personlighet.

Temaside om Korona

Generelle forhold

Som med mange psykiske lidelser så vet vi ikke fullt ut hva som forårsaker generalisert angstlidelse. Det kan ha sammenheng med forstyrrelser i de naturlig forekommende stoffene i hjernen, nevrotransmitterne, som serotonin, dopamin og noradrenalin. Sannsynligvis er det flere årsaker som kan inkludere arv, miljø og stress. Men forskerne er enige om at hvordan vi tenker og føler, avhenger av

 • hvordan vi ble oppdratt
 • hva som skjer med oss i livet
 • arvestoffet vi har fått fra våre foreldre og som kontrollerer hvordan kroppen og hjernen vår utvikler seg
 • balansen mellom ulike kjemiske stoffer i hjernen

Alle disse faktorene spiller en rolle for hvor mye du bekymrer deg, og hvor engstelig du er.

Risikofaktorer

Forhold som kan øke vår risiko for å utvikle generalisert angstlidelse, er:

 • Uheldige hendelser i barndommen. Barn som har opplevd å bli misbrukt eller har opplevd større traumer - som for eksempel å miste en av foreldrene sine mens barnet var meget ungt, mobbing, har høyere risiko for å utvikle generalisert angstlidelse på et eller annet tidspunkt i livet.
 • Å være kvinne. Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn får diagnosen generalisert angstlidelse.
 • Stress. En stor hendelse eller en gradvis opphoping av mange små belastende livssituasjoner kan utløse angst. Eksempelvis stressende hendelser som skilsmisse, død til en du er glad i, det å miste jobben, daglige problemer som en sliter med over lengre tid.
 • Sykdom. Å leve med en kronisk eller alvorlig sykdom som kreft, kan skape bekymring om fremtiden, behandling, økonomi.
 • Personlighet. Mennesker med samme type personlighet har større sannsynlighet for å utvikle angstlidelse enn andre. Dessuten er det noen typer personlighetsforstyrrelser, som borderline personlighetsforstyrrelse, som er forbundet med generell angstlidelse.
 • Arv, genetikk. Generalisert angstlidelse forekommer med økt hyppighet i noen familier.
 • Stoffmisbruk. Medikament- eller alkoholmisbruk kan forverre en generalisert angstlidelse. Koffein og nikotin kan også ha en ugunstig effekt på angst.

Risikoen for å få en angstlidelse er også høyere dersom du er arbeidsledig, hjemmeværende, separert, skilt eller enke/ enkemann.

Imidlertid så vet vi ikke om noen av disse risikofaktorene faktisk fører til angstlidelse, eller om det å ha en angstlidelse gjør det mer sannsynlig at en person havner i en eller flere av disse gruppene. Det er mulig for eksempel, at personer som har en angstlidelse, finner det vanskeligere å skaffe seg eller holde på en jobb. Eller at det er vanskeligere for dem å bli værende i et forhold, slik at risikoen for separasjon og skilsmisse er større.

Problemer i barndommen

Forskerne tror at for å bli en frisk voksen, så må et barn føle seg trygg og sikker når det vokser opp. Opplevelsen av trygghet og sikkerhet avhenger svært mye av foreldrenes holdninger. Hvis foreldrene dine ikke var i stand til å uttrykke varme og kjærlighet overfor deg da du var ung, eller dersom de var overbeskyttende, kan det øke risikoen for at du blir engstelig og usikker på deg selv. Det kan føre til angstlidelser senere i livet.

Andre psykiske lidelser

Tre av fire personer med generalisert angst har også andre psykiske lidelser. Hva som kom først, er ikke lett å si. Depresjon forekommer hos cirka to av tre av pasienter med generalisert angst. Panikklidelse forekommer hos en av fire. Alkoholmisbruk forekommer hos mer enn en av tre.

Kjemiske stoffer i hjernen og i kroppen

Hjernen din inneholder mange kjemikalier, såkalte nevrotransmittere, som bringer beskjeder mellom hjernecellene. Mengden av ulike kjemiske stoffer i hjernen din kan påvirke stemningsleiet ditt og måten du tenker på. Mennesker med angstforstyrrelser kan ha for mye eller for lite av disse kjemikaliene i hjernen sin. Det behøver ikke nødvendigvis å bety at en viss blanding av kjemikalier i hjernen din forårsaker angstlidelse. Det kan være andre ting, som stress, som forstyrrer balansen av kjemikaliene, og som i sin tur påvirker dine følelser og gjør deg mer engstelig.

Hormoner er kjemikalier som bringer beskjeder rundt i kroppen din via blodstrømmen. Hvis du har en angstlidelse, kan det være at kroppen din produserer for mye eller for lite av visse hormoner.

Det autonome nervesystemet

Det autonome nervesystemet er et nettverk av nerver som kontrollerer automatiske prosesser i kroppen din, som hjerteslagene og kroppstemperaturen. Hvis du er engstelig, kan dette systemet "løpe løpsk", og du opplever symptomer som svetting og hjertebank. Noen forskere tror at dette systemet fungerer dårligere blant mennesker med angstlidelse.

Vil du vite mer?