Informasjon

Årsaker til generalisert angstlidelse

Årsaker til at angst oppstår er ikke helt klare, men det er en rekke faktorer som kan øke risikoen for å utvikle angst, deriblant hendelser i barndommen, stress og personlighet.

Generelle forhold

Som med mange psykiske lidelser så vet vi ikke fullt ut hva som forårsaker generalisert angstlidelse. Det kan ha sammenheng med forstyrrelser i de naturlig forekommende stoffene i hjernen, nevrotransmitterne, som serotonin, dopamin og noradrenalin. Sannsynligvis er det flere årsaker som kan inkludere arv, miljø og stress. Men forskerne er enige om at hvordan vi tenker og føler, påvirkes av

  • hvordan vi ble oppdratt
  • hva som skjer med oss i livet
  • arv fra våre foreldre og som er avgjørdende for hvordan kroppen og hjernen vår utvikler seg
  • balansen mellom ulike kjemiske stoffer i hjernen

Alle disse faktorene spiller en rolle for hvor mye du bekymrer deg, og hvor engstelig du er. Angst er en naturlig del av det å være menneske, og det er akkurat som for høyde. Noen har mye angst, andre lite. Noen vokser til å bli 1.95, mens andre klarer seg med mindre. 

Neste side