Informasjon

Behandling av generalisert angstlidelse

Vanlige behandlingsmetoder ved angst er kognitiv atferdsterapi, antidepressiver og/eller pregabalin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Det finnes flere behandlinger for angsttilstander, men det finnes ingen hurtigbehandling eller helbredende behandling. Uansett hvilken behandling du bruker, vil det ta minst noen måneder før du begynner å føle deg bedre. Kognitiv terapi har vist seg å være mer effektiv enn annen psykoterapi og like god som medikamentell behandling. Det finnes ulike former for angsttilstander, men her omtales det legene betegner generalisert angstlidelse.

Formålet med behandling

Hovedhensikten med behandling av din angsttilstand er å redusere din angst og bedre din livskvalitet. Du bør bekymre deg mindre og om færre ting. Behandlingen skal hjelpe deg til å gjenvinne eller opprettholde dine funksjoner i dagliglivet. Angsten skal ikke få lov til å ødelegge for deg i jobben din, på skolen eller i familien. Du skal lære deg å nyte livet mer. Alt dette samtidig som eventuelle bivirkninger av behandlingen reduseres til et minimum.