Informasjon

Behandling av generalisert angstlidelse

Behandling av angst har som formål å redusere angst og bedre livskvalitet. Vanlige behandlingsmetoder ved generalisert angst er samtaleterapi og psykoedukasjon, antidepressiver og/eller pregabalin.

Det finnes flere behandlinger for angsttilstander, men det finnes ingen hurtigbehandling eller helbredende behandling. Uansett hvilken behandling du bruker, vil det ta minimum noen måneder før du begynner å føle deg bedre. Psykososial støtteterapi og innsikt i hvordan angst fungerer (psykoedukasjon) er bedre enn medikamentell behandling. For mange angstformer er kognitiv atferdsterapi den beste formen for psykoterapi, men denne formen er vanskelig å ta i bruk ved generalisert angst. Den fungerer bedre dersom det er spesifikke situasjoner hvor angsten rammer, f.eks. ved fobier eller konkrete problemområder ved sosial angst

Formålet med behandling

Hovedhensikten med behandling av din angsttilstand er å bedre din livskvalitet. Du bør bekymre deg mindre og om færre ting. Behandlingen skal hjelpe deg til å gjenvinne eller opprettholde dine funksjoner i dagliglivet. Angsten skal ikke få lov til å ødelegge for deg i familien, på skolen eller i jobben din. Du skal lære deg å nyte livet mer. Alt dette samtidig som eventuelle bivirkninger av behandlingen begrenses til et minimum.

Neste side