Informasjon

Diagnostikk av generell angstlidelse

Diagnosen generell angst blir stilt etter en lenger samtale med legen, som noen ganger innbefatter spørreskjema om angst. Bare halvparten av de som lider av angst, søker lege for å få hjelp.

Temaside om Korona

Diagnostiske overveielser

Det er ikke alltid lett å avgrense generalisert angstlidelse fra andre angstlidelser og depresjon. Mange pasienter oppsøker fastlegen gjentatte ganger over måneder og år, før de finner ut at de har en angstlidelse og får behandling for det. Det er flere grunner til det.

Mange mennesker med angstlidelse spør ikke legen om det, fordi de oppfatter seg selv som naturlig bekymret. De opplever det som at det er slik de er, og at det ikke er noe en lege kan gjøre med angst. Vi vet fra forskning at bare halvparten av dem med angstforstyrrelser, søker lege for det.

Pasienten har som regel angstsymptomer de fleste dager over mange måneder, og symptomene kommer stadig tilbake. Symptomene blir ofte utløst av stressende hendelser og belastninger. Engstelse i form av nervøsitet og bekymringer for framtiden, frykt for sykdom eller ulykker, egen økonomi eller opplevelser av konsentrasjonsvansker. Kroppslig spenning kan gi seg utslag i form av rastløshet, spenningshodepine, muskelsmerter eller anspenthet. Det økte spenningsnivået i kroppen kan føre til svimmelhet, svette, hjertebank, munntørrhet, skjelving, kalde hender eller magesmerter.

Angsttilstander gir ofte virkelige smerter og plager, noe som kan lede legen på avveier slik at legen kun søker etter en fysisk årsak og overser muligheten for et mentalt helseproblem. Legen kan tenke at de fysiske symptomene er et tegn på hjertesykdom eller en annen kroppslig sykdom.

Noen av de fysiske sykdommene som deler symptomer med angsttilstand, kan være meget alvorlige, slik at legen vil være sikker på at du ikke har en av disse sykdommene. Disse diagnosene må utelukkes. Avhengig av symptomene dine, kan legen ta blodprøver og rekvirere andre medisinske undersøkelser for å utelukke muligheten for hjertesykdom, stoffskiftesykdom eller annen sykdom.

Utredning av angst

Laboratorieprøver kan noen ganger være viktige for å utelukke annen sykdom, men laboratorieprøver fastsetter ikke diagnosen angstlidelse. Når legen har utelukket fysisk sykdom, vil dere trenge en lengre samtale for å fastslå om du har en angsttilstand. Legen vil spørre deg om helsen din, om helsen til foreldrene dine og andre familiemedlemmer, om symptomene dine, følelsene dine og livet ditt. Spørsmålene kan innbefatte:

  • Hva skjer i livet ditt?
  • Hva føler du om det som skjer i livet ditt?
  • Hva bekymrer deg mest?
  • Hvordan takler du problemene?

I noen tilfeller bruker legen spesielle spørreskjemaer til denne kartleggingen. Eksempler på dette er klinisk angstskala (KAS), sosial fobi skala (BSPS) og angst og depresjonsskala (HAD).

Vil du vite mer?

Spørreskjema

  • Klinisk angstskjema (KAS)
  • Brief Social Phobia Scale (BSPS)