Informasjon

Forekomst av generell angstlidelse

Generell angstlidelse vil ramme fem til seks prosent av oss i løpet av livet. Mange unnlater å oppsøke lege, og lider i stillhet.

Temaside om Korona

Generalisert angstlidelse defineres som uttalt bekymring, angst, nervøsitet og anspenthet de fleste dager i minst seks måneder. Tilstanden er dessuten ledsaget av økt spenning i muskulaturen, noe som fører til økt trettbarhet, skjelving, uro, muskelstramninger. Andre symptomer er svetting, kortpustethet, hjertebank, tørr munn, kalde hender, ørhet, svimmelhet, magesmerter - men ikke panikkanfall.

Hvor vanlig er generell angstlidelse?

Det er ikke så lett å si hvor vanlig en generell angstlidelse er. Forklaringen er delvis at mange mennesker med angst ikke søker lege, og når de gjør det, kan det være at de får feil diagnose.

Sykdommen kan debutere i barne- og ungdomsårene, men oftest debuterer den i 20-årsalderen, men den kan opptre i alle aldre. Forekomsten i Norge og andre land er en til to prosent av befolkningen, og den rammer dobbelt så mange kvinner som menn. I løpet av livet vil cirka fem til seks prosent av befolkningen oppleve minst én episode med generalisert angstlidelse.

Mange mennesker med angstlidelse lider i stillhet. Bare omkring halvparten av dem med angstlidelse søker lege for det. Tre av fire med angstlidelse har et annet mentalt helseproblem samtidig. Og omkring ni av ti vil få en annen mental sykdom i løpet av livet. Depresjon forekommer hos cirka 2/3 av pasienter med generalisert angst, fobi er vanlig, det samme gjelder panikklidelse.

Angstlidelser er sjeldnere blant personer over 65 år.

Leger oppsøkes ofte av mennesker med angstlidelse, men det er ikke alltid at legene gjenkjenner sykdomsbildet. Cirka en av ti av dem som søker allmennlege, har angstlidelse.

Øker forekomsten?

Vi vet ikke om angstlidelser blir vanligere eller mindre vanlig. Eldre studier brukte andre definisjoner enn dem vi bruker i dag, slik at det er vanskelig å sammenligne resultatene med nyere studier.

Vil du vite mer?