Informasjon

Forekomst av generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse vil ramme tre til seks prosent av oss i løpet av livet. Mange unnlater å oppsøke lege, og lider i stillhet.

Generalisert angstlidelse defineres som uttalt bekymring, angst, nervøsitet og anspenthet de fleste dager i minst seks måneder. Tilstanden er dessuten ledsaget av økt spenning i muskulaturen, noe som fører til økt trettbarhet, skjelving, uro, muskelstramninger. Andre symptomer er svetting, kortpustethet, hjertebank, tørr munn, kalde hender, ørhet, svimmelhet, magesmerter - men ikke panikkanfall.

Hvor vanlig er generell angstlidelse?

Det er ikke så lett å si hvor vanlig en generell angstlidelse er. Forklaringen er delvis at mange mennesker med angst ikke søker lege, og når de gjør det, kan det være at de får feil diagnose.

Sykdommen kan debutere i barne- og ungdomsårene, men oftest starter problemene i 30-årsalderen, men den kan opptre i alle aldre. Til en hver tid vil omtrent 1-2% av Norges befolkning være rammet av generalisert angst (12-månedersprevalens), og den rammer dobbelt så mange kvinner som menn. I løpet av livet vil cirka fem til seks prosent av befolkningen oppleve minst én episode med generalisert angstlidelse.

Mange mennesker med angstlidelse lider i stillhet. Bare omkring halvparten av dem med angstlidelse søker lege for det. Tre av fire med angstlidelse har et annet mentalt helseproblem samtidig. Og omkring ni av ti vil få en annen mental sykdom i løpet av livet. Depresjon forekommer hos cirka 2/3 av pasienter med generalisert angst, det samme gjelder alkoholmisbruk. 1/3 vil også ha andre angstlidelser. Fobi er vanlig, det samme gjelder panikklidelse.

Angstlidelser er sjeldnere blant personer over 65 år.

Leger oppsøkes ofte av mennesker med angstlidelse, men det er ikke alltid at legene gjenkjenner sykdomsbildet. Det er anslått at inntil 5% av alle besøk til allmennlege dreier seg om angstproblematikk.

Øker forekomsten?

Vi vet ikke om angstlidelser blir vanligere eller mindre vanlig. Eldre studier brukte andre definisjoner enn dem vi bruker i dag, slik at det er vanskelig å sammenligne resultatene med nyere studier. Behandling av angst er blitt mye mer effektiv de siste tiårene (behandling uten bruk av medikamenter), men en del av de nye behandlingsprinsippene (kognitiv atferdsterapi) egner seg dårligst i behandlingen av generalisert angst.

Vil du vite mer?