Informasjon

Prognosen ved generalisert angstlidelse

Prognosen ved generalisert angstlidelse er blant annet avhengig av om du oppsøker hjelp, og av at du blir lenge nok i behandling.

Søk hjelp

Angstlidelser går sjelden over av seg selv. Bedre innsikt i hvordan man selv reagerer kan gi en varig bedring. Medikamenter er til hjelp for noen, men gir sjelden en varig effekt. Symptomene dine kan komme og gå. Du vil ha perioder der du er bedre, og du vil ha perioder der du er verre. Mange som sliter med en angstlidelse opplever redusert livskvalitet.

Behandling kan bedre livskvaliteten. Det finnes gode behandlinger som kan hjelpe deg til å kontrollere dine bekymringer. Formålet med behandlingen er ikke nødvendigvis å gjøre deg helt angstfri, men heller at du skal leve bedre med din angst. Hvis du tror du har en angstlidelse, bør du søke hjelp. La ikke angstfølelsen styre livet ditt. Angst kan dessuten føre til andre problemer. Noen prøver å lindre angsten med alkohol eller illegale medikamenter, og dette er nok en viktig del av forklaringen på at hyppigheten av selvmord er økt blant de med generalisert angst. Det samme er risikoen for hjertesykdom - uavhengig av andre kjente risikofaktorer (som f.eks. økt blodtrykk) for slik sykdom.

Hvor kan jeg få hjelp?

Du bør starte med å oppsøke fastlegen din. Ofte kan fastlegen gi deg den behandlingen du behøver. I noen tilfeller vil fastlegen henvise deg til en spesialist, f.eks. om du fortsatt viser manglende respons på behandling etter noen måneder. Ulike spesialister har kompetanse i å behandle mennesker med angstlidelse. De vanligste er psykiater (lege), psykolog eller psykoterapeuter med annen yrkesbakgrunn.

Hvordan virker behandlingen?

En angstlidelse blir ofte ikke helbredet eller fjernet fullstendig. Behandling kan hjelpe deg å holde symptomene under kontroll, og få deg over i en bedre fase. Det betyr at selv om tilstanden ikke er helbredet, så er ikke livet ditt lenger dominert av bekymringer. Behandlingen kan også redusere symptomer som hodepine, muskel-/brystsmerter, mageplager, rastløshet og søvnvansker.

Virkningen kommer ikke med en gang. Det er ofte først etter 8-12 uker at du merker at du bekymrer deg mindre. Kanskje først etter et år vil du føle at livet er bra. Det kan bety at du bryter isolasjonen og går ut mere. Kanskje klarer du å holde deg i jobb, og du omgås familie og venner. Behandlingen vil til slutt gjøre at du opplever at du har kontroll over angstfølelsen. Men bare noen få vil oppleve at angsten forsvinner fullstendig.

Underliggende depresjon eller andre psykiske lidelser kan gjøre at det tar lengre tid før du føler deg bedre. Hvis du har både angstlidelse og depresjon, virker ikke behandlingene så godt som hos dem som bare har angstlidelse. Samtidig - enkelte av medikamentene som brukes i behandlingen kan ha en større effekt i slike situasjoner. 

Hvor lenge trenger jeg behandling?

Det er ikke mulig å si, det varierer fra person til person. Noen trenger behandling hele livet, andre blir helt bra etter kort tids behandling. For de fleste vil det ta 16 år å bli kvitt en generalisert angstlidelse. Blant de som anses som frisk fra generalisert angst vil tilstanden komme tilbake hos 25% i løpet av 3 år. Dersom man bare er blitt bedre, men ikke helt kvitt diagnosen, er tilbakefallsandelen enda større (40%).

Noen faktorer eller hendelser øker sannsynligheten for at sykdommen skal vende tilbake. Disse faktorene lar seg vanskelig kontrollere, og vi vet heller ikke helt hvilke faktorer det dreier seg om, og det er derfor vanskelig å forebygge disse. Faktorer vi vet har en negativ innflytelse på hvor mange som blir frisk fra generalisert angst er dersom pasienten opplever lliten grad av tilfredshet med livet eller liten sosial støtte. Misbruk av alkohol, narkotika eller medisiner, personlighetsforstyrrelse eller annen psykiatrisk sykdom reduserer også denne sannsynligheten.

Bedre innsikt i egen tenkning, og kunnskap om hva som skal til for å snu en negativ tanke-spiral er nyttig i kampen mot denne sykdommen. En angst man kan forstå, lever man bedre med. Få blir kvitt generalisert angst av seg selv, men mange som søker hjelp blir mye bedre. 

Vil du vite mer?