Informasjon

Prognosen ved generalisert angstlidelse

Prognosen ved generalisert angstlidelse er blant annet avhengig av om du oppsøker hjelp, og av at du blir lenge nok i behandling.

Temaside om Korona

Søk hjelp

Angstlidelser går sjelden over av seg selv. Det finnes heller ingen kur som kan helbrede en angstlidelse. Symptomene dine kan komme og gå. Du vil ha perioder der du er bedre, og du vil ha perioder der du er verre. Angstlidelsen reduserer kvaliteten på livet ditt. Behandling kan bedre livskvaliteten. Det finnes gode behandlinger som kan hjelpe deg til å kontrollere dine bekymringer og la deg leve godt. Hvis du tror du har en angstlidelse, bør du søke fastlegen for hjelp. La ikke angstfølelsen styre livet ditt. Angst kan dessuten føre til andre problemer. Noen prøver å lindre angsten med alkohol eller illegale medisiner.

Hvor kan jeg få hjelp?

Du bør starte med å oppsøke fastlegen din. Ofte kan fastlegen gi deg den behandlingen du behøver. Men i noen tilfeller vil fastlegen henvise deg til en spesialist. Ulike spesialister har kompetanse i å behandle mennesker med angstlidelse. De vanligste er psykiater (lege), psykolog eller psykoterapeuter med annen yrkesbakgrunn.

Hvordan virker behandlingen?

En angstlidelse kan ikke helbredes eller fjernes fullstendig. Behandling kan hjelpe deg å holde symptomene under kontroll, og få deg over i en bedre fase. Det betyr at selv om tilstanden ikke er helbredet, så er ikke livet ditt lenger dominert av bekymringer. Behandlingen vil også bevirke at symptomer som hodepine, brystsmerter, søvnvansker kommer under kontroll.

Virkningen kommer ikke med en gang. Etter 8-12 uker vil du merke at du bekymrer deg mindre. Kanskje først etter et år vil du føle at livet er bra. Det kan bety at du bryter isolasjonen og går ut mere. Kanskje klarer du å holde deg i jobb, og du omgås familie og venner. Behandlingen vil til slutt gjøre at du opplever at du har kontroll over angstfølelsen. Men bare noen få vil oppleve at angsten forsvinner fullstendig.

Underliggende depresjon eller andre psykiske lidelser kan gjøre at det tar lengre tid før du føler deg bedre. Hvis du har både angstlidelse og depresjon, virker ikke behandlingene så godt som hos dem som bare har angstlidelse.

Stanser du behandlingen, kan den intense følelsen av angst komme tilbake. I en studie fant man at en av fire hadde fått tilbake sine gamle angstproblemer fem år etter behandlingen.

Hvor lenge trenger jeg behandling?

Det er ikke mulig å si. Det vil variere fra individ til individ. Noen trenger behandling hele livet. Vi vet heller ikke om det er bestemte ting som gjør at symptomene dine kommer tilbake.

Faktorer som påvirker prognosen i negativ retning er liten grad av tilfredshet med livet, liten sosial støtte, misbruk av alkohol, narkotika eller medisiner, personlighetsforstyrrelse eller annen psykiatrisk sykdom.

Vil du vite mer?