Informasjon

Symptomer og tegn på generalisert angstlidelse

Symptomer og tegn på generalisert angstlidelse er uttalt bekymring, nervøsitet, angst og anspenthet som er der de fleste dager. Kroppslige symptomer som slitenhet, muskelspenninger, hjertebank og ubehag i magen er også vanlig.

Angst

Angst er noe alle har fra tid til annen. Men hvis angsten opptar deg det meste av tiden, og du ikke kan glede deg over noe, kan angsten gjøre deg syk. Generalisert angstlidelse defineres som uttalt bekymring, angst, nervøsitet og anspenthet de fleste dager i minst seks måneder. Angsten er der hele tiden, og den er ikke forbundet med spesielle situasjoner. Mange med generell angstlidelse er opptatt av om de selv eller pårørende skal rammes av sykdom eller ulykke.

Har du en slik tilstand, klarer du ikke å stoppe å bekymre deg selv om du forsøker. Du kan bekymre deg om ingenting, eller om mange forskjellige ting, som penger, arbeid eller skole, familien din eller helsen din. Angsttilstanden gjør at du føler deg konstant sliten. Du kan også få fysiske symptomer som hodepine, brystsmerter, tørr munn eller hjertebank.

Mange av dem som har angstlidelse, tror de har en kroppslig sykdom eller at de er født bekymret. Men når angsten så til de grader tar kontroll over livet ditt, så har du faktisk en sykdom.

For legen er det viktig å avklare at du ikke har en kroppslig sykdom. Derfor må legen i de tidlige møtene med slike pasienter, konsentrere seg om å utelukke fysisk sykdom. Av den grunn kan det ta tid før diagnosen generell angstlidelse blir stilt. Mennesker med angst oppsøker ofte mange forskjellige leger og får gjort masse tester og undersøkelser før diagnosen blir stilt.

Om du er konstant engstelig, om du føler angsten har tatt kontroll over livet ditt, om angstplagene hindrer deg i å utføre de daglige gjøremål, kan det være at du har en generalisert angstlidelse.

Når bekymringer blir sykdom

Alle bekymrer vi oss til tider omkring penger eller familien eller jobben. Angst blir en sykdom når bekymringen blir så sterk at den forstyrrer livet ditt. Vi vet ikke riktig hva som skjer i hjernen når du har en angsttilstand. Røntgenundersøkelser og blodprøver er normale. Men det betyr ikke at det du gjennomlever ikke er virkelig. Vi vet at om du har en angstlidelse, påvirker det måten du tenker på og føler om livet. Og det kan påvirke deg fysisk også.

Angst og kroppslige plager

Vedvarende angst gjør at kroppen hele tiden er i beredskap, den slapper ikke av. Det fører til muskelspenninger, økt trettbarhet, skjelving, uro. Det gir også svært ofte symptomer som hjertebank, tørr munn, svetting, kortpustethet, ørhet, svimmelhet, ubehag i magen, kalde hender - men ikke panikkanfall. Angsten gjør at du hele tiden overvåker omgivelsene, du er på tå hev, skvetten og har svekket konsentrasjonsevne.

Angst og andre psykiske problemer

Dersom du har en angstlidelse, har du sannsynligvis også depresjon eller andre psykiske problemer. Omtrent ni av ti personer med angstlidelse har andre mentale problemer en eller annen gang i løpet av livet. Noen av disse ekstralidelsene ligner på angsttilstanden. I noen tilfeller kan disse sykdommene medføre andre problemer som alkoholmisbruk eller medikamentmisbruk.

Kontakt lege

Noen ganger er det vanskelig å be om hjelp. Du kan føle at du ikke er syk. Eller du er redd for at du blir fortalt at du har en psykisk lidelse. Det er viktig å huske at en angsttilstand er en virkelig sykdom. Dine bekymringer er ikke bare et karaktertrekk eller tegn på dårlig selvkontroll. Har du en angsttilstand, kan du få hjelp. Det finnes gode behandlinger. Du vil alltid ha bekymringer, også etter behandling. Men med behandling kan du i større grad kontrollere angsten din i stedet for at det er angsten som kontrollerer deg.

Vil du vite mer?