Informasjon

Hypokondri

Temaside om Korona

Disponerende faktorer

I flere studier har man pekt på at overdreven oppmerksomhet vedrørende fysiske symptomer og sterk helseangst hos foreldrene kan være disponerende for utvikling av hypokondri hos barna. Det er også funnet typiske personlighetstrekk, for eksempel en sterk opptatthet av helse og kropp og en følelse av økt sårbarhet for sykdom. Sammenliknet med kontrollpersoner er det funnet økt rapportering av seksuelle overgrep og fysisk mishandling i barndommen hos pasienter med hypokondri. Alvorlig sykdom i nær familie, dødsfall eller en ny livssituasjon med nytt ansvar, for eksempel å bli mor, kan utløse hypokondriske forestillinger. Økt oppmerksomhet mot og sjekking av kroppen vil kunne vedlikeholde symptomene og angsten.

Forrige side Neste side