Informasjon

Hypokondri

Temaside om Korona

Diagnostiske kriterier

Karakteristisk for tilstanden er vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser. Pasienten gir uttrykk for vedvarende somatiske plager. Normale og trivielle fornemmelser og utslag tolkes ofte som unormale eller foruroligende av pasienten, og oppmerksomheten konsentreres vanligvis rundt bare ett eller to organer eller kroppssystemer. Uttalt depresjon og angst er ofte til stede og kan gjøre slike tilleggsdiagnoser berettiget.

Det kan i en del tilfeller være vanskelig å fastslå at pasienten lider av hypokondri. Andre forklaringer eller samtidige diagnoser kan være depresjon, generalisert angstlidelse, panikklidelse, tvangslidelse, paranoid psykose og somatiseringslidelse.

Forrige side Neste side