Informasjon

Behandling av panikkangst

Panikkangst skal først og fremst behandles  med kognitiv atferdsterapi. De fleste har god effekt av slik behandling, og den er helt fri for bivirkninger.

Formålet med behandling

Behandlingsmålet ved panikkanfall og panikklidelse er å forhindre at anfall opptrer slik at du kan leve et bedre liv, å mildne panikkanfall dersom de fortsetter å opptre og bidra til at du bekymrer deg mindre for å få nye anfall. Med riktig behandling vil de fleste være i stand til dette. Uten slik hjelp vil sykdommen fort kunne gi store begrensninger i hverdagen og livskvaliteten.

Den viktigste behandlingen ved panikkanfall er kognitiv atferdsterapi, ev. andre former for psykoterapi. Noen kan ha hjelp av medisiner, særlig om man har en samtidig depresjon. Medisiner kan fungere som er kortvarig kur for panikkanfall, men har ikke like god effekt på sikt. Det er viktig å lære seg at slike anfall ikke er farlige i seg selv, og det å endre innstillingen til anfallene er viktigste behandling. Om du tar medisiner samtidig kan det være vanskelig å se om reduksjon av anfall skyldes egne grep eller medisinene.  Det kan da være lett for å tro at det var medisinene som fikk anfallene til å forsvinne, og ikke endringer i egen atferd. Innsikt i de prosessene som ligger bak anfallene sammen med noen øvelser er det som gir varig bedring.

Neste side