Informasjon

Behandling av panikkangst

Panikkangst behandles først og fremst med kognitiv atferdsterapi og antidepressive medisiner. De fleste har god effekt av behandlingen.

Formålet med behandling

Behandlingen av panikkanfall og panikklidelse er meget effektiv. Målet med behandling er å forhindre at anfall opptrer slik at du kan leve et bedre liv, å mildne panikkanfallene dersom de fortsetter å opptre, og bidra til at du skal bekymre deg mindre for å få nye anfall. Med effektiv behandling vil de fleste mennesker være i stand til å gjenoppta hverdagslige aktiviteter. De viktigste behandlingene for panikkanfall er kognitiv atferdsterapi og eventuelt medisiner. Begge synes effektive, men det er økt risiko for tilbakefall når du slutter med medisiner. Du kan bli tilbudt den ene av behandlingene eller en kombinasjon av dem. 

Neste side