Informasjon

Behandling av panikkangst

Generelt om behandling

Behandling hjelper de fleste med panikklidelse. Hvis du får behandling, kan panikkanfallene opphøre eller symptomene bli mindre besværlige og opptre sjeldnere. Behandling av panikklidelse kan ta tid, det er ikke uvanlig at 10 til 20 behandlingssamtaler er nødvendig for å komme i mål.

Kognitiv atferdsterapi har som mål å endre på tenkningen din rundt anfallene. Denne behandlingen er den best dokumenterte behandlingsformen. Se mer nedenfor.

Andre former for psykoterapi som anvendes, er innlæring av avslappingsteknikker og såkalt eksponeringsbehandling - der du trenes opp til å tåle situasjoner der panikkanfall ofte oppstår.

Effekten av medikamentell behandling er beskjeden. De fleste trenger ikke slik behandling. Skal slik behandling gis er antidepressiver førstevalg. Beroligende medisiner (benzodiazepiner) anbefales ikke. Pasienter med hyppige eller alvorlige anfall, eller pasienter med ledsagende depresjon, kan ha en tilleggseffekt av antidepressiver. Hvor lenge behandlingen bør vare, er uklart. Deprimerte pasienter synes å trenge lengst behandling. Noen foreslår at medikamentene bør tas inntil pasienten har vært panikkfri i minst seks måneder, men dette er sannsynligvis lenger enn nødvendig. Andre antyder at nedtrappingen bør begynne etter cirka 12 måneder. Medikamentell behandling bør uansett alltid kombineres med psykologisk behandling.

Forrige side Neste side