Informasjon

Behandling av panikkangst

Antidepressiver

Antidepressiva brukes i behandlingen av depresjon. Noen antidepressiva har vist seg å ha effekt ved panikkangst, det gjelder særlig hos personer som må slippe litt av angsten for at samtaleterapi og øvelser skal kunne gjennomføres. Der er særlig på kort sikt at antidepressiver har effekt.

Det finnes forskjellige typer antidepressiva: SSRI (serontoninreopptakshemmere), trisykliske antidepressiver og MAO-hemmere. Forskning tyder på at alle disse midlene kan hjelpe, og at de har likeverdig effekt. Alle medisiner har bivirkninger, men blant de aktuelle her er det SSRI som er de tryggeste. Det er gjerne slik at det tar to til fire uker før virkningen setter inn. Disse midlene er ikke vanedannende.

Forrige side Neste side