Informasjon

Diagnostikk av panikkangst

Diagnostikk

Pasienten vil ofte selv komme med en god beskrivelse av plagene sine. Svært ofte er diagnosen enkel å stille for legen, men i noen tilfeller må andre mulige forklaringer utelukkes.

Legen vil lytte til deg når du beskriver symptomene dine og vurderer om dette kan være en panikklidelse. Det finnes sjekklister som legen kan bruke. En slik test er om du uten åpenbar grunn sjeneres av noen av de 13 symptomene som oppstår akutt og som er listet opp nedenfor. Opplever du mer enn fire av disse akutte symptomene, kan det tyde på at du har panikklidelse:

 • Hjertebank
 • Svimmelhet
 • Brystsmerter
 • Skjelving
 • Svetting
 • Pustevansker
 • Nummenhet eller prikking i kroppen
 • Følelse av å bli kvalt
 • Kvalme og uvellhet i magen
 • Følelse av å miste kontrollen eller å bli gal
 • Følelse av at omgivelsene er uvirkelige og at du ser deg selv fra lang avstand
 • Følelse av at du holder på å dø
 • Frysninger eller hetetokter

Ofte behøver ikke legen å utføre noen tester for å konstatere at du har panikklidelse. Men diagnosen krever at du har hatt minst fire anfall i løpet av like mange uker. De fleste som får diagnosen har hatt langt flere enn det. Det er også et krav til diagnosen at du enten bekymrer deg hele tiden for å få nye anfall, eller at du legger om rutinene dine for å unngå å få nye anfall. Har du en panikklidelse, vil anfallene kunne komme helt ut av det blå. De utløses ikke av slike ting som edderkopper eller store høyder. Panikkanfallene skyldes heller ikke annen sykdom, alkohol eller medikamenter. Og symptomene er heller ikke forbundet med andre former for mentale helseproblemer.

For legen er det viktig å utelukke kroppslig sykdom og kunne fastslå at det foreligger panikkangst, slik at legen ikke må fortsette å ta nye prøver og utføre nye tester hver gang pasienten søker lege.

Mange med panikklidelse har også såkalt agorafobi. Det er en tilstand hvor man er redd for å være et sted der det er vanskelig å stikke seg bort eller rømme fra. Har du agorafobi, unngår du å gå til visse steder eller gjøre ting som du tror kan utløse et nytt panikkanfall.

Forrige side Neste side