Informasjon

Panikkangst, en oversikt

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien og fravær av tegn på sykdom ved den fysiske undersøkelsen. Anfallene går over i løpet av en halv time, noe som er svært uvanlig ved kroppslig sykdom.

Måling av blodtrykk og undersøkelse av aktuelle organer som hjerte, lunger, mage utføres for å avkrefte at noe er galt. Blodprøver eller eventuelt andre fysiske undersøkelser påvirkes ikke av sykdommen, men kan benyttes til å utelukke annen sykdom.

Det er viktig at legen tidlig i sykdommen klargjør at det foreligger en panikklidelse og overbringer denne kunnskapen til pasienten, slik at man ikke ender opp med at pasienten om igjen og om igjen må undersøkes når sykdomsbildet er det samme. Dette kan underbevist forsterke angsten hos pasienten, da det fungerer som en bekreftelse om at symptomene er alvorlige og pasienten bør kontrolleres. Oppstår nye eller endrede symptom vil en undersøkesle selvfølgelig være på sin plass. 

Forrige side Neste side