Informasjon

Prognosen ved panikkangst

Prognosen ved panikkangst er god dersom du får behandling: Med behandling vil ni av ti med panikklidelse oppleve at de blir bedre eller helt friske.

Forløpet

Ubehandlet vil en panikklidelse vanligvis bli kronisk, det vil si vedvarende. Intensiteten av plagene kan variere betydelig med perioder uten anfall, eller bare milde anfall med få symptomer.

Med behandling er prognosen god. Ni av ti vil oppleve at symptomene blir bedre eller de blir helt friske. Noen trenger bare en kur med medisin for å bli kvitt panikklidelsen for godt. Andre trenger flere kurer for å bli kvitt alle symptomene. Langtidsprognosen er bedre med psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi) enn med medikamentell behandling. Selv om også medikamentell behandling gir gode resultater, så er det mange som opplever tilbakefall etter avsluttet behandling, selv om den er av lang varighet.

Mange opplever at symptomene kommer og går. Det kan være tider der du ikke har panikkanfall i det hele tatt, eller du har bare noen få anfall med mindre plagsomme symptomer. Til andre tider kan du ha to til tre anfall for uken, og symptomene er ille. I en undersøkelse av mennesker behandlet for panikklidelse av spesialist over flere år, fant man at 1/3 var friske, cirka halvparten var bedre men hadde fortsatt symptomer og omkring 1/5 var like ille.

Dersom du har agorafobi i tillegg til panikklidelse, vet vi at sjansen for at du blir helt frisk, er meget god.

Komplikasjoner

Den viktigste komplikasjonen er at mennesker med panikklidelse har en betydelig risiko for å utvikle misbruk av medikamenter og alkohol. Mange tyr til rusmidler for å dekke over angstplagene.

En del mennesker med panikklidelse gjør selvmordforsøk. Selv om de fleste av disse forsøkene ikke har vært alvorlige, så er faren for selvmord hos pasienter med panikklidelse omtrent som ved andre alvorlige psykiske lidelser, og levealderen for denne pasientgruppen er noe redusert i forhold til normalbefolkningen.

Prognose

Med psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi) er prognosen relativt god, og det er få tilbakefall. Med medikamentell behandling er resultatet også godt, men mange opplever tilbakefall etter avsluttet medikamentell behandling, selv om den er av lang varighet.

Det er vanskelig å si hva som vil skje med deg spesielt. Alle er forskjellige. En behandling som hjelper deg, behøver ikke å hjelpe andre.

Vil du vite mer?