Informasjon

Prognosen ved panikkangst

Prognosen ved panikkangst er god dersom du får behandling: Med behandling vil omtrent ni av ti med panikklidelse oppleve at de blir bedre eller helt friske.

Forløpet

Ubehandlet vil en panikklidelse vanligvis bli kronisk, det vil si vedvarende. Intensiteten av plagene kan variere betydelig med perioder uten anfall, eller bare milde anfall med få symptomer.

Med behandling er prognosen god. Ni av ti vil oppleve at symptomene blir bedre eller de blir helt friske. Langtidsprognosen er best med psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi), men medikamentell behandling kan noen ganger også være til hjelp. Effekten av medikamentell behandling vil for mange forsvinne etter at behandlingen er avsluttet, og denne formen for behandling har mulige bivirkninger. Medikamentell behandling skal aldri gis alene, den skal gis i kombinasjon med samtaleterapi og oppfølging. Sjansen for å lykkes med behandlingen, den mer vedvarende effekten og mangelen på bivirkninger gjør at kognitiv atferdsterapi uansett er den anbefalte veien å gå.

Mange opplever at symptomene kommer og går. Det kan være tider der du ikke har panikkanfall i det hele tatt, eller du har bare noen få anfall med mindre plagsomme symptomer. Til andre tider kan du ha to til tre anfall for uken, og symptomene er ille.

Dersom du har agorafobi i tillegg til panikklidelse er sjansen ekstra god for at du blir helt frisk med riktig behandling.

Komplikasjoner

Den viktigste komplikasjonen er at mennesker med panikklidelse har en betydelig risiko for å utvikle misbruk av medikamenter og alkohol. Mange tyr til rusmidler for å dekke over angstplagene.

En del mennesker med panikklidelse gjør selvmordforsøk. Selv om de fleste av disse forsøkene ikke har vært alvorlige, så er faren for selvmord hos pasienter med panikklidelse omtrent som ved andre alvorlige psykiske lidelser, og levealderen for denne pasientgruppen er noe redusert i forhold til normalbefolkningen.

Prognose

Med psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi) er prognosen god for de aller fleste, og det er få tilbakefall. Med medikamentell behandling er ikke resultatet like godt, og slik behandling kan forringe effekten av kognitiv atferdsterapi. I noen tilfeller er det likevel fornålstjenelig å kombinere medikamentell og kognitiv atferdsbehandling.

Målrettet behandling mot akkurat dine problemer er det beste, og det oppnår du sammen med en erfaren terapeut på området. Internett-kurs av litt mer generell karakter er ikke like effektive, men kan likevel ha en god effekt. Et slikt kurs ligger gratis tilgjengelig på NHI.no.

Vil du vite mer?