Informasjon

Symptomer og tegn ved panikkangst

Temaside om Korona

Diagnosen

Ofte er sykehistorien så typisk at legen kan stille diagnosen uten å ta andre tester. Men noen ganger tar legen blodprøver, kontrollerer hjertet ditt, tar EKG. Dette er prøver legen tar for å utelukke andre sykdommer. Legen vil spørre deg om du er bekymret for å få nye anfall, fordi dette er et av hovedtrekkene ved tilstanden. Dersom legen ikke finner noe annet galt med deg, er det svært sannsynlig at du har panikklidelse.

Om du ikke får behandling for panikklidelse, kan tilstanden din bli verre. Det blir stadig vanskeligere for deg å gjøre hverdagslige ting som å handle. Du kan utvikle agorafobi - en tilstand der du er redd for bestemte situasjoner og som du prøver å unngå.

Tilstanden kan for mange pasienter være nærmest invalidiserende, med hyppige sykefravær og stadige innleggelser eller nye undersøkelser.

Forrige side Neste side