Informasjon

Sosial angst, praktisk behandling trinn 1

Sosial angst: Trinn 1 i treningsprogram for å få kontroll over sosial angst.

Vi har laget fire korte instruksjonstekster om hvordan du kan få kontroll over din sosiale angst. Mange leger følger dette opplegget. Denne skriftlige informasjonen skal bidra til å forsterke virkningen av legebehandlingen.

Hva er sosial angst?

Alle har et snev av sosial angst. Hensikten med sosial angst er å gjøre oss i stand til å regulere vår atferd overfor fremmede - et nyttig instinkt for både mennesker og dyr. Nøkkelen til god behandling ved angst er at du innser at kroppen din "misforstår" den situasjonen der angst oppstår, og overreagerer på den. Situasjonene likner kanskje på noe som skjedde i din oppvekst. Kanskje var sterke angstreaksjoner naturlige og riktige den gangen du var liten og hjelpesløs, men det er ikke riktig reaksjon i dag. Kroppen må lære seg på nytt hvilke reaksjoner som er passende.

Kroppen må trenes opp av deg – kjærlig og bestemt. Slik du ville trent opp en snill hund som reagerer med kraftig bjeffing på noe ufarlig

Mennesket er et flokkdyr. Havner man utenfor flokken, kan det oppleves som livsfarlig. Dette var særlig viktig for 100 000 år siden da instinktene våre ble etablert, men det er fortsatt aktuelt i dag (instinktene våre er i liten grad oppdatert). Å oppføre seg slik at en blir latterliggjort eller utstøtt av flokken kan gi sterk angst. Å eksponere sin usikkerhet/sårbarhet ovenfor flokken er også forbundet med en følelse av fare.

Sosial angst utløses lettere og sterkere hos enkelte. Årsaken kan være:

  • Medfødt temperament
  • Mye utrygghet, sviktende foreldre eller skremmende opplevelser av sosial karakter i eller utenfor familien
  • Liten eller svært varierende forståelse, støtte og beskyttelse fra voksne ved opplevelse av ytre trusler

Sosial angst (og alle andre angstformer) utløses ved at kroppen frigir angsthormoner som adrenalin og kortisol. Disse fører til en rekke kroppslige reaksjoner som skal forberede oss til å forsvare oss (fight) eller flykte (flight). Disse reaksjonene kommer automatisk, og lar seg i liten grad kontrollere. Kroppens forberedelser omfatter rask puls og pust, høyt blodtrykk, muskelspenninger og svette. Er vi er redde senker vi automatisk blikket slik at vi ikke utfordrer de vi står overfor.

Angstutløste instinkter får kroppen til å tenke fort, men snevert og primitivt - kroppen forsøker å hjelpe oss raskt bort fra faren. Kroppens naturlige reaksjoner kan oppleves veldig ubehagelige og skremmende, særlig om man ikke forstår dem. Om man mislykkes med å undertrykke eller skjule dem kan dette oppleves som pinlig.

Neste side