Informasjon

Sosial angst, praktisk behandling trinn 1

Sosial angst: Trinn 1 i treningsprogram for å få kontroll over sosial angst.

Vi har laget fire korte instruksjonstekster om hvordan du kan få kontroll over din sosiale angst. Mange leger følger dette opplegget. Denne skriftlige informasjonen skal bidra til å forsterke virkningen av legebehandlingen.

Hva er sosial angst?

Alle har et snev av sosial angst. Nøkkelen til god behandling ved angst er at du forstår at kroppen din "misforstår" den situasjonen der angst oppstår, og overreagerer på den. Hensikten med sosial angst er å gjøre oss i stand til å regulere vår atferd overfor fremmede - et nyttig instinkt hos mennesker (og dyr).

Mennesket er et flokkdyr. Havner man utenfor flokken, kan det oppleves som livsfarlig. Dette var særlig viktig for 200 000 år siden da instinktene våre ble etablert, men det er fortsatt aktuelt i dag (instinktene våre er i liten grad oppdatert). Å oppføre seg slik at en blir latterliggjort eller utstøtt av flokken kan gi sterk angst. Å eksponere sin usikkerhet/sårbarhet utenfor flokken er også forbundet med en følelse av fare.

Sosial angst utløses lettere og sterkere hos enkelte. Årsaken kan være:

  • Medfødt temperament
  • Mye utrygghet, sviktende foreldre eller skremmende opplevelser av sosial karakter i eller utenfor familien
  • Liten eller svært varierende forståelse, støtte og beskyttelse fra voksne ved opplevelse av ytre trusler

Sosial angst (og alle andre angstformer) utløses ved at kroppen frigir angsthormoner (f.eks. adrenalin og kortisol), noe som igjen fører til en rekke kroppslige reaksjoner som skal forberede oss til å forsvare oss (fight) eller flykte (flight). Disse reaksjonene kommer automatisk, de lar seg i liten grad kontrollere. Kroppens forberedelser er blant annet å gi oss rask puls og pust, høyt blodtrykk, muskelspenninger og svette. Er vi er redde, får kroppen oss til å senke blikket for ikke å utfordre de vi står overfor.

Instinktene som angst utløser, får kroppen til "å tenke fort, men snevert og primitivt" - kroppen forsøker å hjelpe oss raskt bort fra faren. Kroppens naturlige reaksjoner kan oppleves veldig ubehagelige og skremmende, særlig om man ikke forstår dem. Om man mislykkes med å undertrykke eller skjule dem kan dette oppleves som pinlig.

Trinn 1 i behandlingsopplegget

Les nøye gjennom det følgende, tema for tema. Stopp opp etter hvert tema og tenk gjennom hvordan temaet angår dine angstplager.

Sosial angst er normalt. Det er ikke noe mystisk med sosial angst. Alle har vi litt eller mye av det. Hensikten med normal sosial angst er å hjelpe oss til å regulere vår atferd overfor fremmede. Dette er i utgangspunktet et svært nyttig instinkt hos mennesker (og andre dyr).

Vi vil ikke skille oss ut. Å oppføre seg slik at en blir latterliggjort eller utstøtt av flokken kan gi sterk angst. Mennesket har alltid vært et flokkdyr og er instinktivt svært avhengig av flokken. Å havne utenfor flokken – miste kontakt med de andre - kan oppleves som livsfarlig - både for 200 000 år siden da instinktene våre ble etablert – og i dag. Å eksponere sin usikkerhet/sårbarhet utenfor flokken kan utløse like stor fareopplevelse.

Hvorfor utløses slik angst? Hos noen utløses slik angst lettere og sterkere enn hos andre. Årsaken kan være:

  • Medfødt temperament
  • Mye utrygghet, sviktende foreldre eller skremmende opplevelser av sosial karakter i eller utenfor familien i oppveksten
  • Liten eller svært varierende forståelse, støtte og beskyttelse av voksne ved opplevelse av ytre trusler

Kroppslige reaksjoner på angst. Utløsning av sosial angst (og alle andre angstformer) skjer ved at kroppen utløser angsthormoner (f.eks. adrenalin og kortisol) som medfører at vi overøses av naturlige kroppslige reaksjoner som er ment til å hjelpe oss gjennom å forberede kroppen på forsvar (fight) eller flukt (flight). Disse prosessene skjer uten vår kontroll. Kroppens forberedelser er blant annet å gi oss rask puls, høyt blodtrykk, raskere og dypere pust, muskelspenninger og svette, og – hvis vi er redde – får den oss til å senke blikket for ikke å utfordre de vi står overfor.

Redsel for angsten. Disse ekle reaksjonene er du redd for å få - og redd for at andre skal oppdage at du har. Du har blitt redd for angsten.

Neglisjer kroppens signaler! Alle ting du tidligere har gjort for å redusere angsten har vel vært ganske mislykket? Nå skal du gjøre det motsatte av det kroppen sier du skal gjøre! Når vi er aktivert av kroppens instinkter, får kroppen oss til å tenke fort, snevert og primitivt fordi kroppen prioriterer å komme seg raskt unna faren. Kroppens naturlige reaksjoner oppleves veldig ubehagelige og skremmende, særlig så lenge man ikke forstår dem og mislykkes i undertrykke og skjule dem.

Som sagt, bruk tid og tenk gjennom hvordan dette vedrører dine angstplager.

Vil du vite mer?