Informasjon

Sosial angst, praktisk behandling trinn 2

Sosial angst: Trinn 2 i treningsprogram for behandling av sosial angst.

En kort repetisjon av trinn 1:

  • Kroppen prøver intenst å hjelpe oss! Ikke kjemp imot, det gjør bare ting verre.
  • Men kroppen misforstår! De situasjonene den reagerer på er ikke farlige! Situasjonene likner kanskje på noe som skjedde i din oppvekst. Kanskje var sterke angstreaksjoner naturlige og riktige den gangen du var liten og hjelpesløs, men det er ikke riktig reaksjon i dag. Kroppen må lære riktige reaksjoner på nytt.
  • Kroppen må trenes opp av deg – kjærlig og bestemt - på samme måte du vil trene en snill hund som bjeffer for kraftig på noe ufarlig den oppfatter som farlig.

Trinn 2

Du må lære deg å tåle de situasjoner der du opplever en urimelig frykt – vise kroppen at de ikke er farlige.

Aksepter angsten! Nå skal du i første omgang trene på akseptere angsten din. Den er der for å hjelpe deg, den er naturlig. Når angsten kommer så nikk vennlig og beroligende til kroppen din og si til deg selv: "Takk for din advarsel i form av angst, men jeg tror du misforstår, kjære kropp. Jeg vil ikke bry meg om meldingen du sender denne gang. Jeg vil bare la angsttankene flyte videre – som en tykk, liten sommersky som driver forbi meg."

Eventuelle avledende manøvre. Hvis du ikke klarer å la angstskyen drive forbi, lag en liste over praktiske ting du kan avlede angsten med. Mottoet bør være "Akseptér innover – Fokus utover".

Listen over avledningsmanøvere kan inneholde:

  • Sett deg ned og vent
  • Se ut av vinduet og fokusér på noe der ute
  • Tøm søpla
  • Hent posten
  • Rydd et sted der det trengs
  • Lag en liten sang om den ufarlige angsten som er der igjen, og nynn på den

Tren på dette ofte.

Vil du vite mere?