Informasjon

Sosial angst, praktisk behandling trinn 2

Sosial angst: Trinn 2 i treningsprogram for behandling av sosial angst.

En kort repetisjon av trinn 1:

  • Kroppen prøver intenst å hjelpe oss! Ikke kjemp imot, det gjør bare ting verre.
  • Kroppen misforstår! De situasjonene den reagerer på er ikke farlige! Situasjonene likner kanskje på noe som skjedde i din oppvekst. Kanskje var sterke angstreaksjoner naturlige og riktige den gangen du var liten og hjelpesløs, men det er ikke riktig reaksjon i dag. Kroppen må lære lære seg på nytt hvilke reaksjoner som er passende.
  • Kroppen må trenes opp av deg – kjærlig og bestemt. Slik du ville trent opp en snill hund som reagerer med kraftig bjeffing på noe ufarlig.

Du må lære deg å tåle de situasjoner der du opplever en urimelig frykt – vise kroppen at de ikke er farlige.

Aksepter angsten! Nå skal du i første omgang trene på å akseptere angsten din. Den er der for å hjelpe deg, den er naturlig. Når uberettiget angst kommer, så nikk vennlig og beroligende til kroppen din og si til deg selv: "Takk for din advarsel i form av angst, men jeg tror du misforstår, kjære kropp. Jeg vil ikke bry meg om meldingen du sender denne gang.» La angsttankene flyte forbi som en sommersky. Din reaksjon på angsten, og den påfølgende opplevelsen av at ingenting farlig hendte, vil lære kroppen din at den overreagerte med angst.

Eventuelle avledende manøvre. Hvis du ikke klarer å la angstskyen drive forbi, lag en liste over praktiske ting du kan avlede angsten med. Mottoet bør være "Akseptér innover – Fokus utover".

Listen over avledningsmanøvere kan inneholde:

  • Sett deg ned og vent
  • Se ut av vinduet og fokuser på noe der ute
  • Tøm søpla
  • Hent posten
  • Rydd et sted der det trengs
  • Lag en liten sang om den ufarlige angsten som er der igjen, og nynn på den

Tren på dette ofte.

Vil du vite mere?