Informasjon

Sosial angst, praktisk behandling trinn 4

Sosial angst: Trinn 4 i treningsprogram for behandling av sosial angst.

Hent frem listen du har laget over situasjoner der du opplever urimelig angst. Eventuelt lag en slik liste. 

Trinn 4

Ranger listen. Rangér situasjonene i forhold til hvor intenst du opplever angsten. Situasjonen som gir mest angst, setter du øverst. Deretter følger situasjonene med avtakende angst.

Lag en plan for hvordan du kan utfordre disse situasjonene. Begynn med de minst utfordrende situasjonene nederst på arket ditt og trapp gradvis opp.

Test deg og tren deg. Test ut de situasjonene du har vært redd for. Målet er å trene kroppen til å lære seg at situasjonene ikke er så ille at du må holde deg borte fra dem.

Dette er hovedbiten av treningsopplegget. Vær oppmerksom på at kroppen/instinktene under treningen vil reagere som en hund, og kommer til å reagere med angst og annen type «bjeffing» på det som misoppfattes som en farlig situasjon, men ikke gi deg! Snakk vennlig til dine indre krefter (din "indre vakthund") og insistér på at det er din fornuft som skal få bestemme over ditt liv, ikke de forvirrede instinktene.

Du er i førersetet! Akseptér at disse indre kraftinstansene kan ha hatt rett i, en gang i tiden, at slike situasjoner var farlige - men det var da og ikke nå. Det er DU som bestemmer. Sett deg selv i førersetet i livet ditt!

Lær deg å se når angsten er uberettiget, og øv bort angstopplevelsen i disse situasjonene.

Tren daglig. Du må gå gradvis frem, begynn med situasjoner som ikke utløser urimelig stor angst. Tren hyppig i din egen hverdag. Det er ønskelig at du har støtte fra og kontakt med fastlegen i form av konsultasjoner, telefon, tilpasset SMS eller liknende. Treningsmetoden vil ofte gi betydelig bedring, men angsten vil ikke alltid bli helt borte. Er angsten under rimelig kontroll er det tilstrekkelig - og du er et stort skritt nærmere et godt liv!

Vil du vite mer?