Informasjon

Sosial angst

Sosial angst er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker eller der du skal prestere noe.

Hva er sosial angst?

Andre betegnelser på sosial angst er sosial fobi og sosial angstforstyrrelse. Sosial angst er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker. Mange av dem som lider av sosial angst, har generalisert angstlidelse eller panikklidelse. Sosial angst skiller seg fra skyhet og prestasjonsangst ved at tilstanden har høyere alvorlighetsgrad, sosial angst kan begrense både prestasjoner og livskvalitet betydelig.

På et gitt tidspunkt regner vi at to til fem prosent i befolkningen har sosial angst. I løpet av livet vil 10-15 prosent oppleve perioder med sosial angst. Omtrent halvparten av de menneskene som lider av sosial angst, har en generalisert angstlidelse med tillegg av frykt for og unngåelse av de fleste sosiale situasjoner. Kvinner rammes oftere enn menn (2,5:1), men like mange menn som kvinner søker hjelp for problemet. Sosial angst debuterer ofte i ung alder. Hyppigste debutalder er 14-16 år, og for 95 prosent debuterer tilstanden før 20 års alder. De som søker hjelp, har i de fleste tilfeller hatt symptomer i minst 10 år.

Mange av dem med sosial angst har andre psykiatriske problemer samtidig. Over 50 prosent har fobier og/eller alvorlig depresjon. Alkoholmisbruk forekommer hos 15-20 prosent.

Neste side