Informasjon

Sosial angst

Psykiatrisk definisjon (DSM IV)

Sosial angst er en markert og vedvarende frykt for en eller flere sosiale situasjoner, eller situasjoner hvor man skal prestere noe, og der situasjonen innebærer at hen møter ukjente personer eller utsettes for andres vurdering. En frykt for at man skal opptre på en måte - eller vise symptomer på angst - som er ydmykende eller ubehagelig blir invalidiserende. Å komme opp i den/de fryktede sosiale situasjonene kan utløse angst i form av panikkanfall. Den syke erkjenner at frykten er overdreven eller urimelig, men prøver å unngå de fryktede sosiale situasjonene da de som regel innebærer intens angst eller ubehag. Tilstanden griper i betydelig grad inn i det daglige liv, yrke og/eller intellektuelle funksjoner, sosiale aktiviteter og forholdet til andre mennesker. 

For å stille diagnosen sosial angst skal ikke denne frykten eller unngåelsen av vanskelige situasjoner skyldes virkning av noe stoff (for eksempel legemiddel eller rusmisbruk) eller en underliggende sykdom, og tilstanden skal ikke la seg forklare av en annen mental forstyrrelse.

Forrige side Neste side