Informasjon

Sosial angst

Symptomer

Angsten rammer særlig når man er sammen med andre mennesker, men det kan være nok å tenke på situasjoner hvor den angstrammede føler seg utrygg. Eksempler på angstskapende situasjoner er angst for å ta ordet i grupper, spise eller drikke på offentlig sted, utføre handlinger mens noen ser eller hører på, snakke til fremmede, snakke i telefon. Det er vanlig at de med sosial angst er bekymret for hva andre tenker om en, og angsten blir ofte ekstra stor i nærvær av autoritetspersoner.

Angstanfall utløser gjerne kroppslige plager som rødme, svetting, skjelving, tørrhet i munnen, hjertebank, følelse av å ville besvime - og at man blir redd for at andre skal se disse "unormale" reaksjonene (reaksjonene er normale, det er anledningene de oppstår i som er unormale). Dette kan føre til at man ikke makter å være sammen med andre mennesker. "Alt kommer til å gå galt" er en vanlig tanke for de med sosial angst.

Frykten for ikke å bli tatt på alvor får mange til å vegre seg mot å fortelle om sin sosiale angst, de føler en skam for at de har det slik. Belastende og ubehagelige situasjoner unngås, og uten behandling er det vanlig at det blir stadig flere av disse. Unngåelsesadferden skaper en angst mot angsten, da man aldri gir seg selv muligheten til å vise at det stort sett går bra. Dette fører til ensomhet, og det kan føre til reduserte muligheter for utdannelse og arbeid. Personer med sosial angst finner seg sjeldnere ektefelle. Motløshet og depresjon kan følge. Misbruk av alkohol eller medisiner kan være forsøk på lindring.

Forrige side Neste side