Informasjon

Sosial angst

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

 • Generalisert angstlidelse
 • Fobier
 • Depresjon
 • Alkoholmisbruk
 • SSRI
 • Benzodiazepiner
 • Betablokkere
 • Sosial angst, praktisk behandling trinn 1
 • Sosial angst, praktisk behandling trinn 2
 • Sosial angst, praktisk behandling trinn 3
 • Sosial angst, praktisk behandling trinn 4
 • Selvhjelpsprogrammer for sosial angst på NHI.NO
  • Pasientinformasjon om selvhjelpsprogrammene på NHI.NO
Forrige side