Informasjon

Forekomst av anoreksi

Anoreksi er mye vanligere blant kvinner enn blant menn. De fleste med anoreksi er unge kvinner. Totalt anslår man at 0,2 til 0,4 prosent av befolkningen har denne sykdommen.

Anoreksi er mye vanligere blant kvinner enn blant menn. Over 90 prosent av pasientene er unge kvinner i tenårene eller tidlig i 20-årene. En svensk befolkningsstudie av 16-åringer fant 7/1000 jenter og 1/1000 gutter. Blant yngre kvinner er antallet nye tilfeller ca. 50 per 100.000 per år. Totalt i befolkningen regner vi med at 0,2-0,4 prosent har anoreksi.

Anoreksi forekommer sjelden før 7-8 årsalder, viser økende forekomst fra 10-årsalder og er hyppigst sent i tenårene (16-18 år). Blant unge jenter med anoreksi debuterer sykdommen før menarche hos ca 25 prosent. Det har vært en tendens til at flere yngre, under 15 år, utvikler anoreksi enn før.

Forekomsten av anoreksi økte betydelig på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, men forekomsten øker ikke lengre. Derimot har det skjedd en økning av dem som søker hjelp. For 10 år siden hadde nær 50.000 norske kvinner mellom 15 og 45 år en alvorlig og behandlingstrengende spiseforstyrrelse, og om lag 600 av dem trengte høyt spesialiserte tjenester. Disse tallene er lavere nå (2020).

Enkelte mennesker har økt risiko for å få anoreksi.

Risikofaktorer

Generelt dreier det seg om engstelse knyttet til modningsprosessen i tenårene: Tilstanden oppstår oftest i tenårene når det skjer store fysiske forandringer med kroppen, og den unge opplever mange psykososiale utfordringer. Økt kroppsfett og endring av figuren i tenårene (mest uttalt hos jenter) kan føre til at de unge blir opptatt av vekt og behov for kontroll over vekten. Mange har forut for tilstanden hatt en periode med større eller mindre grad av overvekt, og ofte har sykdommen startet med en slankediett. Tidligere diett-perioder er sannsynligvis den sterkeste prediktor for spiseforstyrrelse.

Visse forhold kan øke sjansen for å utvikle anoreksi. De viktigste risikofaktorene er som følger:

 • Å være kvinne. De aller fleste som får anoreksi, er jenter eller kvinner.
 • Å ha psykiske problemer som påvirker stemningsleiet ditt, som depresjon, angst eller tvangslidelse.
 • Å ha en jobb eller hobby som gjør at du føler at du må være tynn. Modeller, ballettdansere, utøvere i enkelte typer idrett er under press for å være tynne.
 • Å ha lav selvfølelse. Å gå rundt og tenke at du ikke er noe, at du ikke er flink i noe, øker risikoen for å få anoreksi.
 • Å ønske å være perfekt og aksepterer ikke noe annet.
 • Å være konkurransemenneske med høye mål. Å være begavet, forsiktig og hardt arbeidende. Det betyr at du liker og behøver en form for orden og godkjennelse av det du gjør (avhengighet).
 • Å bli ertet av andre om kroppen din.
 • Å ha vansker med foreldrene, inklusive foreldre som er overbeskyttende eller som forventer mye av deg.
 • Å være del av en familie som ikke klarer å takle konflikter, der man ikke er flinke til å snakke og lytte, eller der man blander seg for mye inn i hverandres liv.
 • Å være så oppslukt av tanker eller arbeid at det tar opp det meste av tiden og energien din. Det betyr å være tvangsmessig opptatt av en sak, f.eks. trening.
 • Å oppleve sorg og dyp ulykkelighet som du ikke klarer å bli kvitt, om noe trist som har skjedd.
 • Å arve egenskaper. Å ha en kvinnelig slektning med anoreksi i din nære familie.
 • Å ha blitt seksuelt mishandlet.
 • Å være tenåring og være oppe i den fasen da det skjer store forandringer med kroppen. din.
 • Å være avhengig av rusmiddel.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Skårderud F, Rosenvinge JH, Götestam KG . Spiseforstyrrelser – en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1938-42. Tidsskrift for Den norske legeforening