Informasjon

Anoreksi, oversikt

Anoreksi (anorexia nervosa) er en spiseforstyrrelse der personen som rammes, har en endret kroppsoppfatning og et tvangspreget forhold til mat og trening for å oppnå lavere vekt.

Hva er anorexia nervosa (spisevegring)?

Anoreksi er en spiseforstyrrelse, det vil si en psykisk lidelse som handler om forholdet til mat, kropp og vekt. 

De karakteristiske trekkene ved anoreksi er: 

  1. Lav kroppsvekt
  2. Selvfremkalt vekttap
  3. Forstyrret kroppsoppfatning
  4. Hormonforstyrrelser
  5. Forsinket pubertet - dersom plagene starter før pubertet

Forstyrret kroppsoppfatning betyr at eget selvbilde er endret. Personen ser seg selv som overvektig til tross for at kroppsvekten kan være mye lavere enn det som er normalt. Dette fører til ekstrem slanking og spisevegring for å redusere kroppsvekten ytterligere. Mange føler seg mindreverdige og/eller utilstrekkelige, og angst, tvangstanker og humørsvingninger forekommer ofte.

Anoreksi vises ofte ved at spisevaner og holdningen til mat generelt endres. Den syke begrenser antall matsorter, velger ofte mager kost og små måltider.

Mange har en intens sultfølelse og er opptatt av mat. En følelse av indre uro tilfredsstilles gjennom fysisk aktivitet. Dette kan føre til overdreven trening som øker stoffskiftet og fører til ytterligere vekttap. Underernæring vil etter hvert føre til at kreftene avtar, og arbeidsinnsatsen minker. Noen får søvnvansker og føler seg oppspilte og urolige.

En opplevelse av å være oppblåst og uvel etter måltider, samt engstelse for å legge på seg, fører ofte til fremkalling av brekninger.

Feilernæring gir forstoppelse med hard og knollet avføring. Avføringsmidler kan oppleves som nyttige, og brukes av mange sammen med vanndrivende midler for å redusere vekten.

Forekomsten av anoreksi økte på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, men den har ikke økt de senere år, kanskje med unntak blant barn under 15 år. Derimot er det en økende andel som søker hjelp. Det antas at det finnes mørketall, da lettere tilfeller av sykdommen ikke blir registrert. Cirka 90 prosent av pasientene er unge kvinner. 

Neste side