Informasjon

Anoreksi, oversikt

Årsaker

Det er ukjent hvorfor noen utvikler anorexia nervosa. En antar at biologiske, psykiske og sosiale faktorer spiller sammen.

Engstelse for modningsprosessen i tenårene er en av disse faktorene. På denne tiden skjer det store fysiske forandringer, og i tillegg kommer nye psykiske og sosiale utfordringer. Hos jenter vil kroppens fasong endre seg en del, og kroppsfettet vil øke. Dette kan medføre et behov for å kunne kontrollere vekten, og anoreksi starter ofte med en slankediett etter en periode med økende vekt, eventuelt overvekt.

Personligheten hos anoreksipasienter preges gjerne av en stor grad av perfeksjonisme som kan grense mot tvangstrekk. Avhengighet er et annet typisk trekk.

Pasientene har sjelden skolevansker før sykdommen, men skolevansker kan oppstå som følge av tilstanden. Man finner også økt forekomst av depressive symptomer. 

Anoreksi kan forekomme i alle familier, også i velfungerende og "friske" familier.  Man har allikevel funnet økt forekomst av ulike former for kommunikasjons- og samspillvansker. Det er sannsynligvis også økt risiko dersom det er mye fokus på vekt ,slanking og dietter. 

Dagens krav til å prestere, og det å være vellykket, spiller sannsynligvis også en rolle for utvikling av anoreksi. Dette er gjerne knyttet opp til det kvinnelige kroppsideal, som sier at man skal være tiltrekkende og slank. Fokuseringen på kropp og vekt er også uttalt i spesielle grupper som ballettdansere, modeller og turnere, hvor forekomsten av anoreksi er økt.

Etter en periode med underernæring og sult vil hormonforstyrrelser, endret stoffskifte og endringer i hjernen (i områder med betydning for sult/metthetsregulering) føre til at tilstanden holdes ved like. 

Forrige side Neste side