Informasjon

Prognosen ved anoreksi

Prognosen ved anoreksi (anorexia nervosa) tilsier at omtrent halvparten av de som lider av anoreksi, blir helt friske. Jo tidligere du får hjelp, jo større er sjansen for at du skal bli frisk.

Hvis du eller noen nær deg har anoreksi, vil du sikkert tenke på hvordan dette vil gå og om det er mulig å bli frisk. Svaret er at det er mulig å bli frisk, og mange blir det. Men det krever hardt arbeid. Og det kan ta måneder og endog år.

Når mennesker med anoreksi ikke blir bedre, kan det være fordi de rett og slett ikke ønsker å bli friske. Med profesjonell hjelp er sannsynligheten for å bli frisk større.

Det er vanskelig å være sikker på hva som vil skje deg. Anoreksi er en personlig ting.

Ulike forløp

Hos noen kan anoreksien vare bare noen få måneder, og så kan du bli helt frisk. Eller anoreksien kan komme og gå. Du kan gå opp i vekt en periode, men så gå ned i vekt igjen senere. Du kan utvikle anoreksi gradvis, og du kan ha det i mange år. Eller du kan raskt bli dårligere inntil sykdommen blir meget alvorlig. Du kan dø av anoreksi.

Hva forteller forskningen?

Ca. 75 prosent av ungdommer med anoreksi blir friske, men det kan ta 3 til 5 år. Det betyr at de er i stand til å holde seg på en sunn vekt svarende til deres alder og høyde, og at menstruasjonen starter opp igjen. Men det kan være vanskelig å bli kvitt andre symptomer på anoreksi. Omtrent 2/3 slutter aldri å bekymre seg for mat og vekten sin. Ca. 40 prosent overspiser og tvinger seg til å kaste opp fra tid til annen.

Med tid og med behandling vil du kunne forstå og kontrollere tanker og følelser som råder ved anoreksi. Det kan bety at du føler deg mindre skyldig eller føler deg mer fornøyd med kroppen din. Omkring 1 av 5 av dem med anoreksi blir ikke bedre. De forblir undervektige, og de andre symptomene består. Tilfriskning tar tid. 2/3 av mennesker med spiseforstyrrelser kan fortelle at de har vært syke i mellom 1 og 15 år. Dessverre dør noen mennesker av anoreksi, i underkant av 1 prosent av dem med sykdommen.

Forhold som kan bedre prognosen

Følgende forhold kan gjøre at du har en bedre prognose:

  • Du er ikke alvorlig undervektig.
  • Du er ung og har hatt anoreksi en kort periode og ikke flere år.
  • Du får behandling tidlig etter at anoreksien startet.
  • Du har hatt nytte av behandling mot anoreksi tidligere.
  • Du har et godt forhold til familien din.
  • Du kaster ikke opp.

Vil du vite mer?