Informasjon

Psykoterapi ved anoreksi (anorexia nervosa)

Psykoterapi ved anoreksi (anorexia nervosa) har som mål å hjelpe deg å endre måten du tenker og oppfører deg på, slik at du for eksempel kan lære å tenke positive tanker fremfor negative tanker.

Ulike former for psykoterapi brukes i behandlingen av anoreksi, og de synes ofte å hjelpe. Det er ikke vist at én form for psykoterapi er klart bedre enn andre former. Men det mangler god forskning som med sikkerhet kan fastslå at det hjelper.

Det er en erfaring at yngre barn med anoreksi er vanskeligere å behandle enn ungdommer.

Hva er psykoterapi?

Målsettingen med psykoterapi er å dempe eller stoppe symptomene på anoreksi ved å hjelpe deg til å endre måten du tenker på og måten du oppfører deg på. Den kan også hjelpe deg til å lære noen gode ferdigheter. Kognitiv behandling påvirker alle disse tre områdene. Andre terapier fokuserer på et bestemt område.

Du kan lære å forstå dine tanker og følelser ved å snakke om dem med en trenet terapeut. Det kan være en psykolog, en psykiater (lege), en psykiatrisk sykepleier, en psykoterapeut eller fastlegen din. Det kan være du går til terapeuten daglig, ukentlig eller annenhver uke. Vanligvis trenger du behandling i cirka ett år, noen ganger lengre.

Kognitiv terapi hjelper deg med å bytte ut de negative tankene med positive, endrer noe av det du gjør, hjelper deg til å forstå følelsene dine og få mer kontroll over dem. Det finnes flere former for kognitiv behandling.

Interpersonlig terapi påvirker måten du forholder deg til andre mennesker på. Familiebehandling hjelper alle i familien til å bli flinkere til å støtte hverandre, noe som hjelpe deg til å komme ut av anoreksien. Ernæringsråd og stressråd gis ofte sammen. Du fokuserer på mat og hvordan kroppen bruker den. Du lærer også fornuftige måter å takle følelsene dine på når du er stresst.

Hvis kroppen din sulter og vekten er meget lav, kan dine følelser og tanker være påvirket. Du kan være betydelig deprimert, stemningsleiet kan skifte mye og det kan være vanskelig å tenke rett. Av denne grunn er det vanligvis best å vente inntil du har nådd en sunn vekt og har vært der en stund, før du starter med psykoterapi.

Hvordan virker psykoterapi?

Noen av dem som forsøker psykoterapi, blir bedre og kan spise normalt igjen. Men det finnes ikke nok forskning til å si sikkert at det er behandlingen som hjelper disse menneskene, eller om tilstanden ville gått over av seg selv. Hvis du er deprimert, kan psykoterapi hjelpe også mot de tunge tankene.

Hvorfor virker psykoterapi?

Hvis du har anoreksi, vil du ha negative tanker ganske ofte. Du kan føle deg fortapt, feit og lite tiltrekkende. Du kan tro ting som egentlig ikke er sanne, for eksempel at det å være tynn vil gjøre deg lykkelig. Du sulter deg selv fordi du ønsker så sterkt å bli tynn. Det fører til at du hopper over måltid, blir skikkelig sulten og føler deg enda mer ulykkelig.

Terapi kan lære deg å slåss mot slike tanker og bytte de ut med mer positive tanker i stedet. Når du gjør det, kan du klare å bryte spisevanene som er en del av anoreksien. Du kan klare å stoppe utsultingen av kroppen din. Og når bekymringer om mat og vekt tar opp mindre av tiden din, kan du føre et mer balansert og sunt liv. Behandlingen har som mål å

 • hjelpe deg å forstå at måten du spiser på og dine følelser om mat, er usunne
 • hjelpe deg å forstå at du må spise mere
 • hjelpe deg å ha god kontakt med andre mennesker og ha bedre tanker om deg selv
 • hjelpe deg å komme over eventuelle psykologiske problem som gjør anoreksien din verre

Kan psykoterapi ha skadelige virkninger?

Psykoterapi har egentlig ingen skadelige virkninger. Men en del pasienter med anoreksi liker ikke denne formen for behandling. Det kan være at du ikke liker å snakke om livet ditt, og at det kan endre hvordan du tenker om deg selv og dine omgivelser. Det kan være at du ikke liker disse endringene. Hvis du og terapeuten ikke kommer på bølgelengde, eller vedkommende ikke er flink til å behandle pasienter med anoreksi, kan det virke oppskakende. Men du kan alltid skifte til en annen terapeut.

Vil du vite mer?

 • Anoreksi, oversikt
 • Anoreksi, mer om selv sykdommen
 • Anoreksi, symptomer
 • Anoreksi, forekomst
 • Anoreksi, diagnostikk
 • Anoreksi, behandling
 • Anoreksi, prognose
 • Anorexia nervosa - for helsepersonell