Informasjon

Skolevegring

Skolevegring betyr at barn er redde for å gå på skolen.

Temaside om Korona

De kan være så redde at de ikke tør forlate hjemmet. Skolevegring er vanligst hos førsteklassinger og blant 10-11-åringer, men det kan starte når som helst.

Hva er skolevegring?

Problemet kan oppstå etter at et barn har vært hjemme en stund, f.eks. etter en ferie eller kortvarig sykdom. Det kan også opptre etter en stressende opplevelse, som det å flytte eller død hos et kjæledyr eller en slektning.

Barn som ikke vil gå på skolen, sier ofte at de er syke. De kan våkne om morgenen og klage over hodepine, magesmerter eller sår hals. Hvis de blir hjemme fra skolen, kan "sykdommen" forsvinne, men den kommer tilbake neste morgen før de skal til skolen. Noen barn kan ha gråtetokter eller sinneanfall.

Andre problemer slike barn ofte har

Barn med skolevegring kan bekymre seg over sikkerheten til foreldrene eller til seg selv. De tør gjerne ikke å være i et rom for seg selv, og de kan være mørkredde. De kan også ha søvnvansker ved at de ikke sovner, eller de kan ha mareritt om natta.

Hva er forskjellen på skolevegring og skulking?

Barn som skulker skolen, er ikke redde for å gå på skolen slik som barn med skolevegring er det.

Typiske trekk hos barn med skolevegring:

  • Barnet er urimelig redd for å gå på skolen
  • Barnet kan late som det er sykt og si at det ikke ønsker å gå på skolen
  • Barnet ønsker vanligvis å være hjemme fordi han eller hun føler seg trygg der

Typiske trekk hos barn som skulker skolen:

  • Barnet velger ikke å gå på skolen
  • Barnet dropper skolen og forteller det ikke til foreldrene
  • Barnet kan ha antisosiale trekk som gjentatt dårlig oppførsel, lyving og stjeling

Hva gjør vi hvis barnet nekter å gå på skolen?

Ta med barnet til helsesøster eller til legen. Angst eller en fysisk sykdom kan forårsake problemet. Du bør også snakke med læreren eller rådgiveren på skolen.

Hvordan kan jeg vite at barnet ikke er sykt?

Om nødvendig kan legen ved sin undersøkelse utelukke sykdom som årsak.

Hvordan behandles skolevegring?

Urimelig frykt for å forlate hjemmet kan behandles. Foreldrene må fortsette å prøve å få barnet tilbake til skolen. Kanskje kan det være nødvendig at de følger barnet til skolen noen dager. Unntaksvis kan helsesøster bidra til at barnet får kontakt med en psykolog eller andre i skolens psykologiske rådgivningstjeneste. I noen ytterst få tilfeller kan det bli aktuelt å behandle barnet med medisin.

Jo lengre barnet er borte fra skolen, jo vanskeligere blir det å få det tilbake på skolen. Målet med behandlingen er å hjelpe barnet til å lære måter å redusere angsten for skolen på.

Kan andre problemer oppstå hvis barnet ikke får hjelp?

Barn som ikke går på skolen over en lengre periode, kan bli satt tilbake læringsmessig, og de kan utvikle alvorlige sosiale problemer. Barn som ikke får profesjonell hjelp, kan utvikle følelsesmessige problemer som angst når de blir eldre. Tidlig behandling av problemet er viktig for ditt barns velvære.