Informasjon

Vil teste all ungdom for angst og depresjoner

Barn og unge med depresjoner er sterkt underrapportert.

Nå foreslår amerikanske forskere innføring av screening av samtlige tenåringer.

– I Norge blir trolig 80 prosent av barn og unge med depresjoner aldri fanget opp, sier den norske psykologen og forskeren Pravin Israel.

Et regjeringsoppnevnt medisinsk panel i USA oppfordrer leger til å gjennomføre en rutinemessig screening av alle tenåringer for å oppdage om de sliter med depresjoner og angst.

I sin rapport skriver de at to millioner amerikanske tenåringer sliter med angst og depresjoner.

- At barn og unge kan bli deprimerte, er forholdsvis nytt. For 30 - 40 år siden trodde man at dette kun rammet voksne, sier psykologspesialist og forsker Pravin Israel ved Stavanger universitetssjukehus til Nhi.no.

Les også: Angst hos barn og unge

Han forteller at en stor gruppe barn og unge som sliter med angst og depresjoner aldri blir fanget opp. I Rogaland regner han med at 20 prosent av de aktuelle ungdommene får hjelp. Det betyr at 80 prosent ikke blir fanget opp og får hjelp av helsepersonell, og Israel tror tallene også er representative for resten av landet.

Store konsekvenser

Den amerikanske ekspertgruppen har i sitt prosjekt vurdert de helsemessige effektene av at primærhelsetjenesten foretar en rutinemessig screening av alle tenåringer. Forskerne skiver i sin rapport at stadig flere barn og unge får påvist depresjon. Dette vil igjen føre til flere selvmordsforsøk samtidig som unge som sliter med dette kan ta med seg depresjonen inn i voksenlivet.

Angst og depresjoner henger også sammen med tidlige svangerskap og problemer på skolen, skriver forskerne i rapporten, som er publisert i tidsskriftet Pediatrics.

Men selv om dette er et utbredt problem, er det et fåtall som får behandling. Med rutinemessig screening, mener forskerne at flere deprimerte barn og unge blir identifisert.

Les også: Depresjon blant barn og unge

Neste side