Informasjon

Vil teste all ungdom for angst og depresjoner

Enkle spørsmål

Screeningen skal enkelt kunne gjennomføres av primærhelsetjenesten ved hjelp av et spørreskjema. Spørsmålene vil blant annet handle om apetitt, humør, angst og stoffmisbruk.

Forekomsten av angst og depresjoner er vanlig og kan ramme alle. Forskergruppa mener derfor det er viktig å screene samtlige ungdommer og ikke bare høyrisikogruppa. Pravin Israel mener screening av tenåringer er en god idé. Men likevel mener han de amerikanske forskerne ikke viser til noen konkret data om at dette fanger opp flere ungdommer enn ved vanlig prosedyre.

- Dessuten viser internasjonale studier at en stor del av de unge ikke går til lege med sine problemer. Dermed er man like langt, mener han.

Forrige side Neste side