Informasjon

Vil teste all ungdom for angst og depresjoner

Flere årsaker

Angst og depresjoner blir stadig mer vanlig hos barn og unge.

Årsaken til økningen er flere: - Vi har kartleggingsmetoder som er mer sofistikerte enn tidligere, og vi fanger opp flere. Nå vet vi at barn helt ned til 6-7 år kan bli alvorlig deprimerte, sier Israel.

Samtidig som flere fanges opp, er det fortsatt mangel på studier som kan svare på om det er en faktisk økning i antall deprimerte unge. - Livsstilen har endret seg over tid og det er større grad av isolasjon blant barn og unge. Barn er mer alene, kontakten med de voksne er mindre og barn bruker mer tid for seg selv på internett, sier Israel.

Han forteller at barn har mange valg de må ta og enkelte klarer ikke å håndtere disse valgene. Dermed blir dette en kilde til usikkerhet. De mister troen på at de klarer å mestre situasjoner. Over tid kan dette føre til angst og depresjon. Samtidig har det økonomiske presset på foreldrene økt og de får dermed mindre tid til å være sammen med barna sine. Arvelige faktorer spiller også en rolle i utviklingen av angst og depresjon.

Forrige side Neste side