Informasjon

Vil teste all ungdom for angst og depresjoner

Behandler familien

Israel har nylig avsluttet et forskningsprosjekt i Rogaland der fokuset er behandling av ungdom med depresjon. I prosjektet er det testet ut en form for familiebehandling for ungdommer som er blitt henvist til Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

- Jeg har vært opptatt av foreldrene og sett på foreldrerollen i behandling av barn og unge. Dette er viktig siden barn og ungdom blir sendt hjem fra behandling til en familie som kanskje har utløst depresjonen eller er med på å opprettholde depresjonssymptomer. Israel har brukt en modell som heter tilknytningsbasert familieterapi. Denne modellen handler om å se på relasjonen mellom barn og foreldre og se på hva som gikk galt. Deretter må tilliten og relasjonene mellom partene gjenopprettes.

- Vi så bedringer i depresjonssymptomene hos alle ungdommene som deltok i familieterapien. Vi har gitt foreldrene og ungdommene et sett av ferdigheter de kan bruke senere, noe som kan brukes lenge etter avsluttet behandling ved BUP og dermed bidra til langtidseffekten av denne behandlingen, sier han.

Forrige side Neste side