Informasjon

Vil teste all ungdom for angst og depresjoner

Ulike historier

Så langt har 20 familier deltatt i Israels forskningsprosjekt, og variasjonene av problemer i familiene var store: Noen foreldre var for defensive eller for opptatte av å komme med kjappe løsninger til sønnen eller datterens problemer. Disse foreldrene hadde vansker med komme i posisjon til å hjelpe.

Når deprimerte ungdommer ikke opplever støtte og forståelse av sine nærestående, kan det ytterligere forsterke følelsen av ensomhet og håpløshet. Men den generelle trenden hos ungdom som er deprimerte, er ifølge Israel at de opplever foreldre som lite tilgjengelig og sviktende. Dette er gjerne en svikt som foreldrene selv ikke er klar over.

I behandlingsprogrammet hjelper forskerne ungdom med å være ærlig og si fra til foreldrene. Kombinert med å hjelpe foreldre til å bli empatiske lyttere, kan bristen i tilknytningsrelasjonen repareres.

Forrige side Neste side