Informasjon

Vil teste all ungdom for angst og depresjoner

BUP på banen

Israel ser positivt på screening av barn og unge, men gitt at et flertall ikke oppsøker lege for deres problemer, er det enda viktigere å øke bevisstheten: Hva er symptomer på angst og depresjoner og hvor får du ytterligere informasjon og hjelp?

- Vi trenger et system som både fanger opp ungdom som sliter med depresjon og som kan ta imot og tilby rask og effektiv behandling. Nåværende hjelpesystemer er ikke organisert for dette og det trengs først og fremt politisk vilje for å få det til, sier han. Ideelt sett mener han at BUP som spesialhelsetjeneste og med ansvar for behandlingen, må nå ut til denne gruppen blant annet ved å øke kapasiteten og senke terskelen.

- Ufordringen er at BUP allerede er overbelastet, sier han. Han ser for seg at barne,- og ungdomspsykiatrien kan begynne i det små i et lavterskelteam med åpen telefon og at de unge kan få både informasjon, vurdering og behandling på samme sted. I tillegg kan BUP sette i gang opplæring og veiledning av primærhelsetjenesten og skolehelsetjenesten.

- Vi ser en økning i depresjonsproblemer i 12-13 års alderen. For slike ungdommer kan det være nyttig med et forebyggende program som hjelper dem til å å mestre følelsene sine. Det finnes gode forebyggingsmetoder som kan implemeteres i skolen og helsestasjoner. Imidlertid må noen ta initiativet til å få til et samarbeid rundt identifisering og behandling av ungdom med depresjon.

Israel mener at BUP har både kompetanse og mandat og er dermed best rustet til å vurdere, behandle og følge opp der dette er nødvendig.

Forrige side Neste side