Informasjon, tilstand

Bipolar lidelse

Temaside om Korona

Andre samtidige sykdommer

Mange pasienter med bipolare lidelser plages også av angst, og det er en overhyppighet av samtidig ADHD. Noen sliter også med et aktuelt eller tidligere rusproblem. Også generelle medisinske tilstander som diabetes mellitus, fedme, hjertekarsykdommer er mer utbredt i denne gruppen. Dette kan være bivirkninger av medisiner som brukes, men det kan også ha sammenheng med at depresjoner ofte fører til en betydelig redusert fysisk aktivitet.

Selvmordshyppigheten er 20 ganger høyere blant personer med bipolare lidelser enn i den generelle befolkningen. Det er beskrevet at så mange som en av tre med bipolar lidelse en gang gjør/har gjort selvmordsforsøk.

Forrige side Neste side