Informasjon, tilstand

Bipolar lidelse

Temaside om Korona

Typiske symptomer

Hos en person med mani er stemningsleiet unaturlig hevet slik at det er åpenbart at dette ikke er normalt eller vanlig for den det gjelder. Typiske symptomer ved mani er ukritisk og uansvarlig atferd, svær uro, tankeflukt, nedsatt søvnbehov, økt seksualdrift, og aktiviteter preget av at pasienten føler han kan alt, vet alt og klarer alt. Mange opplever såkalt tankestorm (tankene raser gjennom hodet), de blir lett distrahert, legger ofte nye planer og starter stadig nye aktiviteter. Den syke kan vise lettsindig, dumdristig eller upassende atferd som ikke er typisk for personen. Pasienten vil kunne blamere seg, eller gjøre uoverveide økonomiske disposisjoner eller lignende. Ytre stress kan noen ganger gå forut for en episode. Episoden kan starte hurtig, men den kan også komme gradvis over tid.

Pasienter med bipolar lidelse viser i sine depressive perioder typiske depressive tegn, som blant annet omfatter senket stemningsleie, mangel på initiativ og interesse, sosial isolering, manglende evne til å føle glede, økt søvnbehov, redusert matlyst, redusert konsentrasjonsevne og redusert selvbilde.

Forrige side Neste side