Informasjon, tilstand

Bipolar lidelse

Temaside om Korona

Diagnosen

Mani

Diagnosen stilles gjennom samtale mellom lege og pasient, ved observasjoner av pasienten og med bakgrunn i tidligere sykehistorie. For å få diagnosen manisk episode skal symptomene ha vært til stede i minst en uke, og personen skal ha minst tre av følgende symptomer:

 • Økt aktivitet eller fysisk rastløshet
 • Taleflom og press til å snakke
 • Tankeflukt eller en opplevelse av at tankene raser gjennom hodet
 • Tap av vanlige sosiale hemninger som fører til upassende atferd
 • Redusert søvnbehov
 • Økt selvtillit og grandiositet, økt seksuell energi
 • Lett distraherbar og konstant endring av aktivitet eller planer
 • Lettsindig, dumdristig eller upassende atferd utypisk for personen
 • Utpreget økning av seksuell energi eller uklok seksuell aktivitet

Hvis pasienten tidligere har hatt en manisk episode eller depresjon, stilles diagnosen bipolar lidelse.

Det er viktig for behandlingen å avdekke eventuell rusmisbruk, medikamenter eller sykdommer som kan være underliggende årsak til de psykiske symptomene. Hvis slike årsaker påvises, foreligger det ikke bipolar lidelse.

Depresjon

Den depressive episoden må ha vart i minst to uker. Minst to av følgende tre symptomer må være tilstede:

 1. Et unormalt senket stemningsleie som er tilstede det meste av dagen nesten hver dag, som ikke lar seg påvirke noe særlig av omstendighetene og som varer i minst to uker.
 2. Tap av interesse eller glede ved aktiviteter som vanligvis gir glede.
 3. Har mindre energi og opplever å bli raskere sliten.

Andre symptomer som må foreligge:

 • Tap av selvtillit
 • Urimeleg klandring av seg selv eller overdreven og upassende skyldfølelse
 • Tilbakevendande tanker om død eller selvmord eller selvmordsatferd
 • Subjektiv eller observerbar nedsatt evne til å tenke eller konsentrere seg, har problemer med å ta beslutninger
 • Psykomotorisk oppskjørtet eller hemmet (subjektiv eller observert)
 • Søvnforstyrrelse
 • Endret matlyst (økt eller minsket) med tilhørende vektendring

For en mild depressiv episode må det samlede antall symptomer være minst fire, for en moderat depressiv episode må det være minst seks symptom, for en alvorlig depressiv episode er kravet minst åtte symptomer.

Forrige side Neste side