Informasjon, tilstand

Bipolar lidelse

Temaside om Korona

Videre forløp

Forløpet av bipolar lidelse varierer mye fra individ til individ, og vil også påvirkes av den behandlingen pasienten får.

Maniske episoder starter ofte relativt brått, og de kan vedvare fra et par uker til flere måneder dersom de ikke behandles. Depressive episoder har ofte lengre varighet, i gjennomsnitt cirka fire måneder, men de kan vedvare i mer enn ett år.

En av de store utfordringene med lidelsene er at mange opplever tilbakefall. I en studie hadde cirka 40 prosent av pasientene tilbakefall innen to år etter første episode. For noen pasienter fører sykdommen til at de ikke klarer å fungere i arbeidslivet.

Det er en tydelig økt selvmordsfare spesielt i etterkant av depressive perioder, men også i maniske perioder.

Forrige side Neste side