Informasjon

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon kan være i form av antidepressive medisiner, kognitiv terapi eller annen psykologisk behandling, elektrosjokkbehandling, eller lysterapi.

Formålet med behandling

Behandlingen av depresjon skal redusere din sykdomsfølelse og øke lysten på livet. Formålet er også å forebygge at du blir syk igjen. Samtidig er det ønskelig at behandlingen gir deg minst mulig ubehag og plager.

Siden det ikke finnes noen direkte prøve eller test på depresjon, vil legen bruke andre mål på om du blir bedre eller verre:

  • Hvor sterke synes du eller behandleren at symptomene dine er?
  • Hvor godt fungerer du sammen med andre mennesker?
  • Hvor høyt skårer du på et livskvalitetsskjema?
  • Hvordan går det på jobben/ i hjemmet/ på skolen?
  • Har du selvmordstanker?
  • Har du ubehag av behandlingen?
Neste side