Informasjon

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon kan være i form av antidepressive medisiner, kognitiv terapi eller annen psykologisk behandling, elektrosjokkbehandling, eller lysterapi.

Aktuelle behandlinger

De beste behandlingene mot depresjon er ulike former for psykologisk behandling (samtalebehandling), antidepressive medikamenter, og for noen elektrosjokk-behandling. Alle behandlingene har sine ulemper. Psykologisk behandling er ofte tidkrevende, og er ikke alltid tilgjengelig. Antidepressiver har bivirkninger, og elektrosjokk-behandling medfører også risiko for bivirkninger.

Alle med depresjon anbefales psykologisk behandling i form av psykisk og sosial støtte, og eventuelt strukturert samtalebehandling. Ved mild depresjon kan dette være den eneste behandlingen som behøves.

Urteekstrakt av Johannesurt brukes en del i noen land i Europa. Det er vist å ha en gunstig effekt, like god som antidepressiver, ved milde og moderate former for depresjon. Ved alvorlig depresjon er effekten mer usikker, og sannsynligvis dårligere enn antidepressiver.

Neste side