Informasjon

Behandling av depresjon

Antidepressiver

Hovedgruppene betegnes trisykliske antidepressiva (TCA), selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), monoamino-oksidase hemmere (MAOI) og andre (for eksempel mianserin og bupropion).

Hvordan kan de hjelpe?

Hos personer under 65 år kan antidepressiver ha en symptomlindrende effekt, bedre jo alvorligere depresjonen er. Det er små forskjeller i effekt mellom de ulike typene antidepressiver, men enkelte personer kan oppleve bivirkninger med en type preparat men ikke med en annen. Bare 1/3 av deprimerte pasienter som behandles med et enkelt antidepressivum, oppnår komplett bedring i løpet av tre måneder.

Uansett alder så kan det ta fra en til seks uker før du merker virkning av disse medikamentene, men bivirkningene kan komme tidligere! Vanligvis bør du ta disse medisinene i minst seks måneder. Mange mener behandlingen bør fortsette 9-12 måneder. Deretter vil legen gradvis redusere dosen for å se om du forblir frisk på lavere dose, eller om du kan slutte helt med medisin.

Effekten ser ut til å være omtrent den samme ved psykoterapi som ved medikamentell behandling med antidepressiver.

Hvordan virker de?

Antidepressiver påvirker kjemiske stoffer som kalles nevrotransmittere, det er såkalte signalstoffer som bringer beskjeder fra hjernecelle til hjernecelle. Medikamentene øker mengden av signalstoffene serotonin og noradrenalin mellom nerveceller i hjernen, noe som i sin tur gradvis kan forandre cellene og hvordan de oppfører seg. Men det kan ta flere uker før du merker at de påvirker stemningsleiet. Ulempen er at disse medikamentene også påvirker andre nerveceller, og medfører bivirkninger. TCA og MAOI har en tendens til å gi forstoppelse, tørr munn, døsighet og andre forandringer. SSRI har noe færre bivirkninger. Men også de kan gi ubehag som mageplager, nervøsitet, vektøkning og seksuelle problemer. Mange opplever også fysisk ubehag under avvenning. Noen kan oppleve skjelving eller ufrivillige muskelbevegelser. I så tilfelle anbefales å kontakte lege, og ofte må man da slutte med medisinene. 

Forrige side Neste side